Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

6-4. Nosič

Hráči smí pomáhat nosič, ale hráč smí v každém okamžiku mít pouze jednoho nosiče.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-4:
Hra na jamky - Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.
Hra na rány - Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení tohoto Pravidla).
Hra na jamky i hra na rány - V případě porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.
Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.
Stableford - Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b
*Hráč, který měl v rozporu s tímto Pravidlem více než jednoho nosiče, musí ihned po zjištění tohoto provinění zajistit, aby po zbytek stanoveného kola již v žádném okamžiku neměl více než jednoho nosiče. Jinak je hráč diskvalifikován.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat používání nosičů nebo omezit hráčův výběr nosiče.    Zpět
    TOPlist