Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

6-3. Čas startu a skupiny

a. Čas startu

Hráč musí odstartovat v čase určeném Soutěžním výborem.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-3a:
Pokud se hráč dostaví na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, je trestem za pozdní příchod ztráta první jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány na první jamce ve hře na rány. Jinak je trestem za porušení tohoto pravidla diskvalifikace.
Soutěže proti par a proti bogey - Viz Poznámku 2 u Pravidla 32-1a.
Stableford - Viz Poznámku 2 u Pravidla 32-1b.

Výjimka: Pokud Soutěžní výbor usoudí, že hráči zabránily ve včasném startu výjimečné okolnosti, noebdrží hráč žádný trest.

b. Skupiny

Ve hře na rány musí soutěžící zůstat po celé kolo v té skupině, do které byl Soutěžním výborem zařazen, ledaže Soutěžní výbor povolí nebo schválí změnu.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-3b:
Diskvalifikace.

(Hra o nejlepší míč a hra čtyřmi míči - viz Pravidla 30-3a a 31-2)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist