Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

6-2. Propagace, reklama a prodej

Amatérský golfista nesmí použít svou golfovou dovednost nebo věhlas k získání platby, jiné kompenzace, osobního prospěchu nebo jakéhokoli finančního zisku, ať už přímo nebo nepřímo, za (i) propagaci, reklamu nebo prodej čehokoli, nebo za (ii) to, že svolí, aby třetí osoba užívala jeho jméno nebo podobu k propagaci, reklamě nebo prodeji čehokoli.

Výjimka: Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas může svolit k použití svého jména nebo podoby k propagaci:
(a) svého národního, státního, oblastního či krajského svazu nebo asociace; nebo
(b) uznané charity (nebo podobně dobré věci); nebo
(c) golfové soutěže nebo jiné akce, o které se předpokládá, že je v zájmu rozvoje golfu nebo k němu přispěje, za předpokladu, že to schválí jeho národní svaz nebo asociace.

Za nic z toho ovšem nesmí amatérský golfi sta obdržet jakoukoli platbu, jinou kompenzaci nebo získat finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo.

Poznámka 1: Za předpokladu, že nedojde k žádné formě reklamy, může amatérský golfi sta přijmout vybavení nebo výstroj od kohokoli, kdo s daným artiklem obchoduje.

Poznámka 2: Jméno nebo logo lze v omezené míře umístit na golfovou výstroj a oblečení. Další informace ohledně této Poznámky a její správné interpretace poskytnou „Rozhodnutí o Pravidlech amatérského statusu“ (Decisions on Rules of Amateur Status).

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist