Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

5. Počáteční rychlost

Počáteční rychlost míče nesmí za podmínek popsaných v dokumentu R&A "Standard počáteční rychlosti" (Initial Velocity Standard) překročit stanovenou mez.    Zpět
    TOPlist