Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

5. Měřicí zařízení (Pravidlo 14-3)

Použití měřicích zařízení během stanoveného kola není povoleno, vyjma případů, kdy Soutěžní výbor k tomuto účelu zavede v podmínkách soutěže zvláštní Místní pravidlo (viz Poznámku u Pravidla 14-3 a Dodatek I, Část B, Odstavec 9).

I když je takové Místní pravidlo zavedeno, musí být zařízení uzpůsobeno výhradně k měření vzdálenosti. Mezi další funkce, které, kdyby jimi bylo zařízení vybaveno, by znamenaly, že použití takového zařízení by bylo v rozporu s daným Místním pravidlem, patří zejména, avšak nikoli výlučně:
●  odhad nebo měření sklonu;
●  odhad nebo měření dalších podmínek, které by mohly ovlivnit hru (např. rychlost a směr větru nebo další informace o počasí, jako je teplota, vlhkost apod.);
●  doporučení, která by mohla napomáhat hráči v zahrání úderu nebo při hře (např. výběr hole, typ rány, čtení jamkoviště nebo jakákoli jiná rada); nebo
●  výpočet efektivní vzdálenosti mezi dvěma body na základě sklonu nebo dalších faktorů ovlivňujících délku rány.

Takovéto nevyhovující funkce znamenají, že zařízení nesplňuje Pravidla, bez ohledu na to, zda:
●  je možné tyto funkce vypnout nebo zablokovat; nebo
●  že jsou tyto funkce vypnuty nebo zablokovány.

Víceúčelová zařízení, jako jsou chytré telefony nebo PDA, mohou být použita jako měřicí zařízení, pokud obsahují aplikaci na měření vzdáleností, která splňuje všechny výše uvedené podmínky (tj. musí měřit výhradně vzdálenost). Navíc, pokud je takováto aplikace používána, nesmí zařízení obsahovat žádné prvky ani instalované aplikace, jejichž použití by bylo v rozporu s Pravidly, a to bez ohledu na to, zda jsou skutečně použity.    Zpět
    TOPlist