Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

4. Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Poznámka u Pravidla 6-8b)

Jelikož již došlo k mnoha úmrtím a zraněním v důsledku zasažení bleskem na golfovém hřišti, jsou všechny kluby a sponzoři naléhavě žádáni, aby přijali taková předběžná opatření, která ochrání osoby před zásahem blesku. Zejména je zapotřebí věnovat pozornost Pravidlům 6-8 a 33-2d. Jestliže chce Soutěžní výbor přijmout podmínku uvedenou v Poznámce u Pravidla 6-8b, je doporučena následující formulace:

„Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči v zápase nebo ve skupině mezi dvěma jamkami pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí pokračovat, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33-7.

Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál.“

Běžně používány jsou dále uvedené signály. Je doporučeno, aby všechny Soutěžní výbory postupovaly podobně:

Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.

Přerušení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Obnovení hry: Dva krátké zvukové signály, opakovaně.    Zpět
    TOPlist