Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

4-4. Přípustný počet holí

a. Výběr a doplnění holí

Hráč nesmí zahájit stanovené kolo s více než 14 holemi. Během tohoto kola pak smí hráč používat pouze takto zvolené hole. Pouze pokud začal kolo s méně než 14 holemi, může hráč doplnit libovolný počet holí, pokud tím celkový počet jeho holí nepřesáhne 14.

Doplnění hole nebo holí nesmí nepřípustně zdržovat hru (Pravidlo 6-7). K doplnění nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti, ani hůl sestavená z komponent nesených během stanoveného kola hráčem nebo pro něj.

b. Partneři mohou sdílet hole

Partneři mohou sdílet hole, pokud celkový počet všech jejich holí nepřesahuje 14.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4a nebo b, BEZ OHLEDU NA POČET PŘEBYTEČNÝCH HOLÍ:
Hra na jamky - Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.
Hra na rány - Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení tohoto Pravidla).
Hra na jamky i hra na rány – V případě zjištění porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní právě dohrané jamky, a trest za porušení Pravidla 4-4a nebo b se tak nevztahuje na následující jamku.
Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.
Stableford - Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

c. Vyřazení přebytečné hole ze hry

Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese nebo používá, jsou v rozporu s Pravidlem 4-3a(iii) nebo Pravidla 4-4, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého soupeře ve hře na jamky nebo svého zapisovatele či spoluhráče ve hře na rány. Tuto hůl nebo hole pak po zbytek stanoveného kola hráč nesmí použít.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4c:
Diskvalifikace.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist