Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

4-3. Poškozené hole: oprava a výměna

a. Poškození v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola k poškození hráčovy hole v důsledku normální hry, může hráč:
(i) používat takto poškozenou hůl po zbytek stanoveného kola; nebo
(ii) bez nepřípustného zdržování hry ji opravit nebo ji nechat opravit; nebo
(iii) jako další možnost, pouze pokud je hůl nezpůsobilá ke hře, nahradit ji jakoukoli jinou holí. Výměna hole nesmí nepřípustně zdržovat hru (Pravidlo 6-7). K výměně nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti, ani hůl sestavená z komponent nesených během stanoveného kola hráčem nebo pro něj.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3a:
Viz trest za porušení Pravidla 4-4a nebo b a Pravidla 4-4c.

Poznámka: Hůl je nezpůsobilá ke hře, jestliže je podstatně poškozena, např. násada je nalomena, podstatným způsobem ohnuta nebo dojde k jejímu zlomení; dojde k uvolnění, odpadnutí či podstatné deformaci   hlavy hole; nebo se uvolní držadlo. Hůl není nezpůsobilá ke hře pouze proto, že došlo ke změně úhlu přiložení hlavy hole k zemi nebo k náklonu líce hole nebo je hlava hole poškrábaná.

b. Jiné poškození než v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola k poškození hráčovy hole jinak než v důsledku normální hry, přičemž se hůl stane nevyhovující nebo dojde ke změně jejích herních vlastností, nesmí hráč následně tuto hůl během kola použít ani vyměnit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3b:
Diskvalifikace.

c. Poškození před zahájením kola

Hráč může používat hůl, která byla poškozena před započetím kola, pokud takto poškozená hůl vyhovuje Pravidlům.

Poškození hole, ke kterému došlo před započetím kola, může být opraveno během kola, pokud se tím nezmění herní vlastnosti hole a nepřípustně se nezdrží hra.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3c:
Viz trest za porušení Pravidla 4-1 nebo 4-2.

(Nepřípustné zdržování - viz Pravidlo 6-7)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist