Pravidla Golfu

3. Ochrana mladých stromků

Jestliže je žádoucí ochránit před poškozením mladé stromky, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Ochrana mladých stromků rozpoznatelných podle ___. Jestliže takový stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada). Pokud je míč ve vodní překážce, musí hráč míč zvednout a spustit podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce, nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26. Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než takového stromku nebo (b) by k překážení takového stromku docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist