Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

3. Ochrana mladých stromků

Jestliže je žádoucí ochránit před poškozením mladé stromky, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Ochrana mladých stromků rozpoznatelných podle ___. Jestliže takový stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada). Pokud je míč ve vodní překážce, musí hráč míč zvednout a spustit podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce, nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26. Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než takového stromku nebo (b) by k překážení takového stromku docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist