Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

3. Držadlo

Držadlo je tvořeno materiálem přidaným k násadě tak, aby byl umožněn pevný úchop. Držadlo musí být k násadě pevně připevněno, musí být přímé a hladké, musí sahat až na konec násady a nesmí být pro uchopení žádnou částí ruky nijak vybouleno. Pokud není k násadě přidán žádný materiál, považuje se za držadlo ta část násady, jež je zamýšlena pro uchopení hráčem.

(i) Držadla všech holí kromě patrů musí mít kruhový průřez, avšak mohou obsahovat spojité, rovné, jemné žebrování podél celé své délky a také je u motaných držadel nebo jejich replik povolen jemný spirálovitý zářez.

(ii) Držadlo patru nemusí mít kruhový průřez za předpokladu, že tento průřez není konkávní, je symetrický a zůstává podobný po celé délce držadla (viz bod (v) níže).

(iii) Držadlo může být kuželovité, avšak bez žádného vyboulení nebo prohnutí. Rozměry průřezu držadla nesmí v libovolném směru přesáhnout 1,75 palce (44,45 mm).

(iv) Osa držadla všech holí kromě patrů musí být totožná s osou násady.

(v) Patr může mít dvě držadla, pokud obě mají kruhový průřez, jejich osy jsou totožné s osou násady a jsou od sebe vzdálena nejméně 1,5 palce (38,1 mm).

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist