Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

3-3. Pochybnosti o postupu

a. Postup

Pokud má soutěžící ve hře na rány během hraní jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, může jamku beztrestně dohrát dvěma míči.

Předtím, než v takové situaci hráč podnikne další kroky, musí hráč oznámit svému zapisovateli či spoluhráči svůj úmysl hrát dva míče a také to, který z míčů si přeje započítat, jestliže to Pravidla dovolí.

Soutěžící musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru před tím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

Poznámka: Jestliže soutěžící podnikne další kroky předtím, než danou situaci vyřeší, Pravidlo 3-3 se neuplatní. Započítává se výsledek dosažený původním míčem. Jestliže původní míč není mezi hranými míči, započítává se výsledek dosažený prvním míčem, který byl uveden do hry, a to i když Pravidla nepřipouštějí postup použitý pro tento míč. Hráč není nicméně potrestán za hru druhého míče a trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče se nezapočítávají.


b. Určení výsledku jamky

(i) Jestliže byl míč, který si soutěžící předem zvolil, aby se mu započítával, zahrán v souladu s Pravidly, je výsledkem soutěžícího na jamce výsledek dosažený tímto míčem. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla připouštějí postup použitý pro tento míč.

(ii) Jestliže soutěžící předem neoznámí, že hodlá dohrát jamku dvěma míči nebo který z míčů si přeje započítat, započítává se výsledek dosažený původním míčem, pokud byl původní míč zahrán v souladu s Pravidly. Jestliže původní míč není mezi hranými míči, započítává se výsledek dosažený prvním míčem, který byl uveden do hry, pokud byl tento míč zahrán v souladu s Pravidly. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, jestliže Pravidla připouštějí postup použitý pro tento míč.

Poznámka 1: Jestliže soutěžící hraje druhý míč podle Pravidla 3-3, pak se rány, zahrané následně po aplikaci tohoto Pravidla míčem, jehož výsledek se nezapočítává, ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče, nezapočítávají.

Poznámka 2: Druhý míč hraný podle Pravidla 3-3 není provizorním míčem podle Pravidla 27-2.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist