Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

29-3. Hra na rány

Jestliže partneři zahrají jednu nebo více ran v nesprávném pořadí, tyto rány se nezapočítávají a strana je potrestána dvěma trestnými ranami. Strana musí napravit tuto svou chybu tím, že hraje míč ve správném pořadí z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého poprvé hrála v nesprávném pořadí (viz Pravidlo 20-5). Pokud strana odehraje ránu z následujícího odpaliště, aniž by svou chybu napravila, nebo v případě poslední jamky kola opustí jamkoviště, aniž by ohlásila úmysl svou chybu napravit, je diskvalifikována.

     Zpět
    TOPlist