Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

26-1. Úleva pro míč ve vodní překážce

Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl zahrán směrem k vodní překážce, je v této překážce. Aby bylo možno použít toto Pravidlo, musí být známo nebo prakticky jisté, že míč je v překážce. Jinak musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1.

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je ve vodní překážce (bez ohledu na to, zda míč leží ve vodě nebo ne), může hráč s trestem jedné trestné rány:
a. postupovat podle ustanovení Pravidla 27-1 o ztrátě rány a vzdálenosti tak, že bude hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byl původní míč naposledy odehrán (viz Pravidlo 20-5); nebo
b. spustit míč za vodní překážkou tak, aby místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za vodní překážkou se smí míč spustit; nebo
c. jako další možnost pouze v případě, že míč naposledy překročil hra- nici podélné vodní překážky, spustit míč mimo tuto vodní překážku do vzdálenosti dvou délek hole (i) od místa, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce nebo (ii) od místa na protilehlé hranici vodní překážky, které je stejně vzdálené od jamky jako místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce.

Jestliže hráč postupuje podle tohoto Pravidla, může původní míč zvednout a očistit, nebo ho může nahradit jiným míčem.

(Zakázané úkony, když je míč ve vodní překážce - viz Pravidlo 13-4)

(Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce - viz Pravidlo 14-6)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist