Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

24-1. Pohyblivá závada

Hráč může beztrestně využít následující úlevu od pohyblivé vady:
a. jestliže míč neleží v závadě nebo na závadě, smí se závada odstranit. Pokud se míč pohne, musí se vrátit na původní místo. Jestliže se míč pohnul v přímé souvislosti s odstraňováním závady, není to trestné. Jinak platí Pravidlo 18-2a.
b. jestliže míč leží v závadě nebo na závadě, smí se míč beztrestně zvednout a závada odstranit. Míč se potom musí v poli nebo v překážce spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, na kterém původně míč v závadě nebo na závadě ležel, avšak ne blíže jamce.

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

Jestliže je nějaký míč v pohybu, nesmí se odstranit žádná závada, která by mohla ovlivnit pohyb míče, kromě obsluhované, odstraněné nebo držené praporkové tyče nebo výstroje hráčů.

(Ovlivňování míče - viz Pravidlo 1-2)

Poznámka: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist