Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

23-1. Úleva

Každý volný přírodní předmět může být beztrestně odstraněn kromě případu, kdy tento předmět i míč leží ve stejné překážce nebo se jí dotýkají.

Jestliže míč leží jinde než na jamkovišti a odstranění volného přírodního předmětu hráčem způsobí, že se míč pohne, platí Pravidlo 18-2a.

Jestliže se během odstraňování volného přírodního předmětu hráčem pohne míč na jamkovišti nebo předmět označující jeho polohu na jamkovišti, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti s odstraňováním volného přírodního předmětu, není to trestné. Jinak jestliže hráč způsobí, že se míč pohne, je potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2a.

Jestliže se nějaký míč pohybuje, nesmí se odstranit žádný volný přírodní předmět, který by mohl ovlivnit pohyb míče.

Poznámka: Jestliže je míč v překážce, nesmí se hráč dotknout žádného volného přírodního předmětu, který leží v dané překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout - viz Pravidlo 13-4c.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist