Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

2. Nosič (Poznámka u Pravidla 6-4)

Pravidlo 6-4 umožňuje hráči použít nosiče, pokud má v každém okamžiku pouze jednoho nosiče. Nicméně za určitých podmínek může Soutěžní výbor chtít zakázat použití nosičů nebo omezit hráčův výběr nosiče, např. že nosičem nesmí být profesionální golfista, sourozenec, rodič, jiný hráč hrající stejnou soutěž apod. V takovém případě jsou doporučeny následující formulace:

Nosiči nejsou povoleni

„Hráč nesmí mít během stanoveného kola nosiče.“

Omezení toho, kdo může dělat nosiče

„Během stanoveného kola nesmí hráči dělat nosiče __________ .

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Hra na jamky - po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této Podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány - dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení této Podmínky).
Hra na jamky i hra na rány - v případě zjištění porušení této Podmínky se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.
Soutěže proti par a proti bogey - Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.
Stableford - Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b. 

Hráč, který měl nosiče, který byl v rozporu s touto Podmínkou, musí ihned po zjištění tohoto provinění zajistit, aby po zbytek stanoveného kola již tuto podmínku dodržel. Jinak je hráč diskvalifikován.“    Zpět
    TOPlist