Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

2-5. Pochybnosti o postupu; Spory a nároky

Jestliže vznikne ve hře na jamky mezi hráči pochybnost nebo spor, může hráč vznést nárok. Jestliže není v přijatelném čase dosažitelný oprávněný zástupce Soutěžního výboru, musí hráči pokračovat v zápase bez zdržování. Soutěžní výbor může posoudit nárok jen tehdy, jestliže byl vznesen včas a jestliže hráč vznášející nárok uvědomil svého soupeře, (i) že vznáší nárok nebo že požaduje rozhodnutí, (ii) o okolnostech, na kterých zakládá svůj nárok nebo požadavek rozhodnutí.

Má se za to, že nárok je vznesen včas, pokud hráč po zjištění okolností vedoucích k tomuto nároku tento vznese (i) předtím, než kterýkoli z hráčů v zápase odehraje z následujícího odpaliště, nebo (ii) v případě poslední jamky zápasu předtím, než všichni hráči v zápase opustí jamkoviště, nebo (iii) pokud jsou okolnosti zakládající nárok zjištěny teprve poté, co všichni hráči v zápase opustí jamkoviště poslední jamky zápasu, předtím, než je výsledek zápasu oficiálně vyhlášen.

Nárok vztahující se k některé z předchozích jamek zápasu může Soutěžní výbor posoudit, pouze pokud je založen na okolnostech, které nebyly hráči vznášejícímu nárokdříve známy, a tento hráč obdržel od soupeře nesprávnou informaci (Pravidla 6-2a nebo 9). Takový nárok musí být vznesen včas.

Soutěžní výbor nemůže posoudit žádný pozdější nárok poté, co byl oficiálně vyhlášen výsledek zápasu, ledaže je Soutěžní výbor přesvědčen, že (i) tento nárok je založen na okolnostech, které nebyly hráči vznášejícímu nárok známy před oficiálním vyhlášením výsledku zápasu, (ii) tento hráč obdržel od soupeře nesprávnou informaci a že (iii) soupeř podal tuto nesprávnou informaci vědomě. Pro posouzení takového nároku není dáno žádné časové omezení.

Poznámka 1: Hráč může ignorovat porušení Pravidel svým soupeřem, pokud nedojde k dohodě stran ohledně nedodržování Pravidel (Pravidlo 1-3).

Poznámka 2: Pokud má hráč ve hře na jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, nemůže dohrát jamku dvěma míči.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist