Golf Geum obarvení  nové levé 6.12.2018
Golf Geum obarvení od 6. 12. 2018 pravá část
Golf Geum obarvení od 6. 12. 2018 horní část

Pravidla Golfu

19-5. Jiným míčem

a. V klidu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu vychýlen nebo zastaven jiným míčem ve hře, který je v klidu, musí hráč hrát míč, jak leží. Ve hře na jamky je to beztrestné. Ve hře na rány je hráč potrestán dvěma trestnými ranami, jestliže před danou ránou ležely oba míče na jamkovišti; jinak je to beztrestné.

b. V pohybu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu jinde než na jamkovišti vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží.

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu na jamkovišti vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, není to trestné a rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Poznámka: Toto Pravidlo nijak nepotlačuje ustanovení Pravidla 10-1 (Pořadí ve hře na jamky) nebo Pravidla 16-1f (Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje).

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist