Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

19-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

Jestliže hráč, jeho partner, některý z jejich nosičů nebo jejich výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, je hráč potrestán jednou trestnou ranou. Míč se musí hrát, jak leží, kromě případu, kdy se zastaví v oděvu nebo na oděvu hráče, jeho partnera nebo některého z jejich nosičů nebo jejich výstroji. V takovém případě musí hráč v poli nebo v překážce míč spustit, nebo na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde se míč v daném předmětu nebo na něm zastavil, avšak ne blíže jamce.

Výjimky:

1. Míč zasáhne osobu, která drží nebo obsluhuje praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese – viz Pravidlo 17-3b.

2. Spuštěný míč - viz Pravidlo 20-2a.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem - viz Pravidlo 1-2)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist