Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

19-1. Vnějším vlivem

Jestliže je míč v pohybu náhodou vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, jedná se o náhodný zásah, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, kromě následujících případů:
a. jestliže se hráčův míč po úderu jinde než na jamkovišti zastaví ve vnějším vlivu, který se pohybuje nebo je živý, nebo na něm, musí hráč míč v poli nebo v překážce spustit nebo na jamkovišti umístit co nejblíže místu, kde se vnější vliv nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.
b. jestliže je hráčův míč po úderu na jamkovišti vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, který se pohybuje nebo je živý (kromě žížal, červů, hmyzu apod.) nebo se v něm nebo na něm zastaví, rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Pokud míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která drží nebo obsluhuje praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese – viz Pravidlo 17-3b.

Poznámka: Jestliže byl hráčův míč byl vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem úmyslně:
(a)  po úderu jinde než na jamkovišti, musí se odhadnout místo, na kterém by se míč jinak  býval zastavil. Pokud je toto místo
(i) v poli nebo v překážce, musí být míč spuštěn co nejblíže tomuto místu
(ii) mimo hřiště, musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1; nebo
(iii) na jamkovišti, musí být míč umístěn na toto místo.

(b) po úderu na jamkovišti, rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

 Pokud je oním vnějším vlivem spoluhráč nebo jeho nosič, platí vůči tomuto spoluhráči ustanovení Pravidla 1-2.

(Hráčův míč vychýlen nebo zastaven jiným míčem - viz Pravidlo 19-5)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist