Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

18-6. Míč se pohne při měření

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu pohne při měření, přičemž hráč postupuje podle některého Pravidla nebo se snaží zjistit okolnosti pro možné použití některého Pravidla, musí se míč nebo před- mět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděným měřením. Jinak platí ustanovení Pravidla 18-2a, 18-3b nebo 18-4.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.
*Jestliže hráč, který  je povinen vrátit  míč na původní místo, tak neučiní, nebo jestliže zahraje ránu nahrazeným míčem podle Pravidla 18, přičemž k tomuto nahrazení nebyl oprávněn, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 18, ale neobdrží  již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka 1: Pokud míč, který se má vrátit na původní místo podle tohoto Pravidla, není okamžitě  dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 2: Jestliže se změnila poloha míče, který má být umístěn nebo vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.

Poznámka 3: Jestliže nelze zjistit místo, na které má být míč vrácen, viz Pravidlo 20-3c.    Zpět
    TOPlist