Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

18-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

a. Všeobecně

Kromě případů povolených Pravidly, jestliže je hráčův míč ve hře a:
(i) hráč, jeho partner nebo některý z jejich nosičů
• jej zvedne nebo s ním pohne,
• úmyslně se jej dotkne (kromě holí při založení za míč), nebo
• způsobí, že se míč pohne, nebo
(ii) míčem pohne výstroj hráče nebo jeho partnera,
je hráč potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo, ledaže se začne pohybovat  teprve až poté, co hráč začne provádět úder nebo nápřah k úderu a svůj úder dokončí.

Podle Pravidel není trestné, jestliže hráč náhodou pohne svým míčem za následujících okolností:
• při hledání míče, který  je v překážce přikryt volnými přírodními předměty nebo pískem, který  je v závadě nebo v půdě v abnormálním stavu nebo o kterém se hráč domnívá, že je vodě ve vodní překážce – Pravidlo 12-1
• při opravě ucpávky staré jamky nebo stopy po dopadu míče - Pravidlo 16-1c
• při měření - Pravidlo 18-6
• při zvedání míče podle některého Pravidla - Pravidlo 20-1
• při umisťování nebo vracení míče na původní místo podle některého Pravidla - Pravidlo 20-3a
• při odstraňování volného přírodního předmětu na jamkovišti - Pravidlo 23-1
• při odstraňování pohyblivé závady - Pravidlo 24-1.

b. Míč se pohne při založení

Jestliže hráč založí za míč ve hře a ten se poté pohne (jiným vlivem než úderem), má se za to, že míčem pohnul hráč, a hráč je potrestán jednou trestnou ranou.

Míč se musí vrátit  na původní místo, ledaže se začne pohybovat teprve až poté, co hráč začal provádět úder nebo nápřah k úderu a úder dokončil.

Výjimka: Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že pohnutí míče nezapřínčinil hráč, Pravidlo 18-2b se neuplatní.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist