Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

17-1. Obsluhování, odstranění nebo podržení praporkové tyče

Předtím, než hráč odehraje ránu kdekoli na hřišti, může si nechat obsluhovat, odstranit nebo podržet praporkovou tyč k označení polohy jamky.

Jestliže praporková tyč není obsluhována, odstraněna nebo držena před tím, než hráč odehraje ránu, nesmí být obsluhována, odstraněna ani podržena, dokud je hráčův míč v pohybu, pokud by to mohlo ovlivnit pohyb hráčova míče.

Poznámka 1. Jestliže je praporková tyč v jamce a někdo stojí v její blízkosti, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje praporkovou tyč.

Poznámka 2. Jestliže někdo před úderem obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč, přičemž hráč o tom ví a nevznese žádnou námitku, má se za to, že se tak děje z hráčova pověření.

Poznámka 3. Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje praporkovou tyč až do okamžiku, kdy se hráčův míč zastaví.

(Pohnutí obsluhovanou, odstraněnou nebo drženou praporkovou tyčí, zatímco je míč v pohybu - viz Pravidlo 24-1)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist