Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

16-1. Všeobecně

a. Dotknutí se dráhy patu

Dráhy patu se nesmí nikdo dotknout s výjimkou následujících případů:
(i) hráč smí odstranit volné přírodní předměty, aniž by při tom cokoli stlačoval;
(ii) při zakládání za míč smí hráč přiložit hůl před míč, aniž by při tom cokoli stlačoval;
(iii) při měření - Pravidlo 18-6;
(iv) při zvedání a vracení míče na původní místo - Pravidlo 16-1b;
(v) při přitlačení předmětu označujícího polohu míče;
(vi) při opravě ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče na jamkovišti - Pravidlo  16-1c; a
(vii) při odstraňování pohyblivé závady - Pravidlo 24-1.

(Ukázání dráhy patu na jamkovišti - viz Pravidlo 8-2b)

b. Zvednutí a čištění míče

Míč na jamkovišti se smí zvednout  a podle potřeby očistit. Před zvednutím míče musí být označena jeho poloha. Zvednutý  míč se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-1). Pokud je nějaký jiný míč v pohybu, nesmí být zvednut žádný jiný míč, který by mohl ovlivnit pohyb tohoto míče.

c. Oprava ucpávky staré jamky, stop po dopadu míče a jiného poškození

Hráč smí opravit ucpávku staré jamky nebo poškození jamkoviště vzniklé dopadem míče bez ohledu na to, zda jeho míč leží na jamkovišti nebo ne. Jestliže při takové úpravě náhodou pohne míčem nebo předmětem označujícím polohu  míče, musí se míč nebo předmět  označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem nebo předmětem označujícím polohu míče není trestné, pokud  se tak stalo v přímé souvislosti s prováděnou  opravou  ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče. Jinak platí Pravidlo  18.

Žádné jiné poškození jamkoviště nesmí být opraveno, pokud by to mohlo napomáhat hráči v další hře na jamce.

d. Zkoušení povrchu

Během stanoveného kola nesmí hráč zkoušet povrch  žádného jamkoviště tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Výjimka: Mezi dvěma jamkami může hráč zkoušet povrch libovolného cvičného jamkoviště nebo jamkoviště naposledy hrané jamky, pokud to Soutěžní výbor nezakáže (viz Poznámku  2 u Pravidla 7-2).

e. Postoj obkročmo nebo v dráze patu

Na jamkovišti nesmí hráč zahrát ránu v postoji obkročmo vzhledem k dráze patu nebo k jejímu prodloužení  za míč, ani když se kteroukoli nohou dotýká dráhy patu nebo jejího prodloužení za míč.

Výjimka: Není trestné, pokud takový postoj hráč zaujme nevědomky nebo proto, aby nestál v dráze patu nebo v očekávané dráze patu jiného hráče.

f. Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje

Hráč nesmí zahrát ránu, zatímco je v pohybu jiný míč po úderu na jamkovišti. Jestliže tak však učiní, když na něm byla řada ve hře, není to trestné.

(Zvednutí  míče napomáhajícího nebo překážejícího ve hře, zatímco se jiný míč pohybuje - viz Pravidlo 22)

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 16-1:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

(Postavení nosiče nebo partnera - viz Pravidlo 14-2)

(Nesprávné jamkoviště - viz Pravidlo 25-3)

 

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist