Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

15-3. Nesprávný míč

a. Hra na jamky

Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným  míčem, ztrácí  jamku.

Jestliže nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé  odehrán.

Jestliže si hráč se soupeřem  navzájem  zamění míče během  hraní jamky, ztrácí jamku ten, kdo první zahraje ránu nesprávným míčem; pokud  toto není možné zjistit, musí hráči jamku dohrát  zaměněnými míči.

Výjimka: Není trestné, pokud  hráč zahraje ránu nesprávným čem, který se pohybuje  ve vodě ve vodní překážce. Rány zahrané nesprávným čem, který  se pohybuje  ve vodě ve vodní překážce, se do výsledku hráče nezapočítávají. Hráč musí napravit svou chybu tím, že odehraje správný míč nebo postupuje podle Pravidel.

(Umístění míče a vrácení míče na původní místo - viz Pravidlo 20-3)

b. Hra na rány

Jestliže soutěžící zahraje  jednu nebo  více ran nesprávným míčem, je potrestán dvěma trestnými ranami.

Soutěžící musí napravit svou chybu tím, že odehraje správný míč nebo postupuje  podle  Pravidel. Jestliže svou chybu  nenapraví  dříve,  než odehraje ránu z následujícího odpaliště, nebo v případě poslední jamky kola neohlásí úmysl napravit svou chybu před opuštěním jamkoviště, je diskvalifikován.

ny zahrané nesprávným míčem se do výsledku soutěžícího nezapočítávají. Jestliže nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé  odehrán.

Výjimka: Není trestné, pokud  soutěžící zahraje ránu nesprávným čem, který se pohybuje  ve vodě ve vodní překážce. Rány zahrané nesprávným čem, který  se pohybuje  ve vodě ve vodní překážce, se do výsledku soutěžícího nezapočítávají.

(Umístění míče a vrácení míče na původní místo  - viz  Pravidlo 20-3)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist