Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

14-3. Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje

R&A si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla týkající se umělých po- můcek, neobvyklé výstroje a nezvyklého použití výstroje, jakož i vydávat a měnit výklady těchto Pravidel.

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda by použití určitého předmětu před- stavovalo porušení Pravidla 14-3, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat R&A vzorek předmětu, který hodlá vyrábět, k posouzení, zda by jeho použití během stanoveného kola znamenalo pro hráče porušení Pravidla 14-3. Zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením předmětu na trh takový vzorek nezašle nebo v případě, že vzorek zaslal, nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebez- pečí rozhodnutí, že použití předmětu je v rozporu s Pravidly.

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč během stanoveného kola používat žádné umělé pomůcky nebo neobvyklou výstroj, nebo používat libovolnou výstroj nezvyklým způsobem:
a. které by mu mohly napomáhat při provádění úderu nebo při hře; nebo
b. k odhadu nebo měření vzdálenosti a jiných podmínek, které by mohly ovlivnit jeho hru; nebo
c. které by mu mohly napomáhat v držení hole, s výjimkou:
(i) navlečených hladkých rukavic;
(ii) nanesení kalafuny, pudru nebo vysoušecího či zvlhčujícího prostředku; a
(iii) omotání ručníku nebo kapesníku kolem rukojeti.

Výjimky:

1. Hráč neporušuje toto Pravidlo, pokud (a) výstroj nebo zařízení je určeno ke zmírnění zdravotního problému nebo má takový účinek, (b) hráč má prokazatelný zdravotní důvod k použití dané výstroje nebo zařízení a (c) Soutěžní výbor shledá, že toto použití nedává hráči nepřípustnou výhodu oproti ostatním hráčům.

2. Hráč neporušuje toto Pravidlo, jestliže používá výstroj tradičně uznávaným způsobem.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-3:
Diskvalifikace.

Poznámka: Soutěžní výbor může zavést Místní pravidlo povolující použití přístrojů, které slouží výhradně k měření nebo odhadování vzdáleností.

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist