Pravidla Golfu

13-4. Míč v překážce; Zakázané úkony

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč před zahráním rány míčem, který je v překážce (ať už v bankru, nebo ve vodní překážce) nebo který byl zvednut z překážky a který může být v této překážce spuštěn nebo umístěn:

a. zkoušet stav překážky nebo jakékoli podobné překážky;
b. dotknout se holí nebo rukou půdy v překážce nebo vody ve vodní překážce; nebo
c. dotknout se volného přírodního předmětu, který leží v dané překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout.

Výjimky:

1. Jestliže hráč žádným způsobem nevyzkouší stav překážky ani si nezlepší polohu míče, není trestán, pokud (a) se dotkne půdy nebo volného přírodního předmětu v překážce nebo vody ve vodní překážce následkem pádu nebo aby pádu zabránil, při odstraňování závady, při měření, při označování polohy míče nebo sbírání, zvedání, umisťování nebo vracení míče na původní místo podle kteréhokoli Pravidla nebo (b) odloží v překážce své hole.

2. Jestliže poté, co hráč zahrál ránu, je míč stále v dané překážce nebo pokud byl z dané překážky zvednut a může být spuštěn nebo umístěn zpět do dané překážky, smí hráč uhladit písek nebo půdu v překážce jen do té míry, aby neporušil Pravidlo 13-2 s ohledem na svou příští ránu. Pokud je míč po odehrání rány mimo danou překážku, může hráč uhladit písek nebo půdu v dané překážce libovolně.

3. Jestliže hráč zahraje ránu z překážky a míč se zastaví v jiné překážce, Pravidlo 13-4a se nevztahuje na žádnou akci provedenou v překážce, ze které hráč odehrál.

Poznámka: Hráč se smí kdykoli, a to i při založení za míč nebo při nápřahu k úderu, dotknout holí i jinak jakékoli závady, konstrukce prohlášené Soutěžním výborem za nedílnou součást hřiště nebo trávy, křoví, stromu nebo jiné rostoucí rostliny.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

(Hledání míče - viz Pravidlo 12-1)

(Úleva pro míč ve vodní překážce - viz Pravidlo 26)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist