Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

12-2. Zvednutí míče za účelem identifikace

Hráč sám odpovídá za to, že hraje správným míčem. Každý hráč by si měl svůj míč označit nějakou identifikační značkou.

Jestliže se hráč domnívá, že míč v klidu je jeho, přičemž ho nemůže identifikovat,  může ho za účelem identifikace beztrestně zvednout. Právo zvednout míč za účelem identifikace má hráč navíc k možnostem, které mu poskytuje Pravidlo 12-1.

Před zvednutím míče musí hráč svůj úmysl oznámit svému soupeři ve hře na jamky nebo zapisovateli či spoluhráči ve hře na rány a musí označit polohu míče. Potom může míč zvednout a prozkoumat jej, pokud při tom umožní svému soupeři, zapisovateli nebo spoluhráči, aby mohl sledovat zvednutí míče a jeho vrácení na původní místo. Jestliže je míč zvednut podle Pravidla 12-2, nesmí být očištěn více, než je k identifikaci nutné.

Jestliže jde o hráčův míč a hráč nedodrží kteroukoli část tohoto postupu nebo zvedne svůj míč k identifikaci, aniž k tomu má dobrý důvod, je potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže je zvednutý míč skutečně hráčův, musí jej vrátit na původní místo. Pokud tak neučiní, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 12-2, ale neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka: Jestliže se změnila poloha míče, který má být vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-2:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.
*Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 12-2, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.    Zpět
    TOPlist