Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

12-1. Viditelnost míče; Hledání míče

Hráč nemá nutně právo na to, aby při úderu viděl svůj míč.

Při hledání svého míče může hráč kdekoli na hřišti ohnout dlouhou trávu, rákosí, křoví, hlodaš, vřes a podobný porost nebo se jich dotknout, ale jen natolik, aby mohl najít a identifikovat svůj míč, a pouze pokud si při tom nezlepší polohu míče, prostor zamýšleného postoje nebo švihu nebo směr hry; jestliže se přitom míč pohne, platí ustanovení Pravidla 18-2a, kromě případů a-d uvedených dále v tomto Pravidle.

Kromě způsobů hledání a identifikace míče, které jsou Pravidly jinak povoleny, může hráč hledat či identifikovat míč následovně:

a. Hledání nebo identifikace míče přikrytého pískem

Jestliže se hráč domnívá,  že jeho míč kdekoli na hřišti je přikryt pískem do té míry, že ho nelze najít nebo identifikovat, může se za tímto účelem dotknout písku nebo ho odstranit. Jestliže je míč nalezen a identifikován jako hráčův, musí hráč co nejvěrněji obnovit jeho původní polohu tak, že vrátí písek zpět. Pokud se míč pohne při dotýkání se nebo odstraňování písku během hledání nebo identifikace míče, není to trestné; míč se musí vrátit  na původní místo a jeho poloha musí být obnovena.

Při obnovování polohy míče podle tohoto Pravidla může hráč ponechat malou část míče viditelnou.

b. Hledání nebo identifikace míče přikrytého volnými přírodními předměty v překážce

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč v překážce je přikryt volnými přírodními předměty do té míry, že ho nelze najít nebo identifikovat, může se za tímto účelem dotknout volných přírodních předmětů nebo je odstranit. Jestliže je míč nalezen a identifikován jako hráčův, musí hráč vrátit volné přírodní předměty zpět. Pokud se míč pohne při dotýkání se nebo odstraňování volných přírodních předmětů během hledání nebo identifikace míče, platí ustanovení Pravidla 18-2a; pokud se míč pohne při vracení volných přírodních předmětů zpět, není to trestné a míč se musí vrátit na původní místo.

Pokud byl míč zcela přikryt volnými přírodními předměty , musí hráč míč opět přikrýt, nicméně může ponechat malou část míče viditelnou.

c. Hledání míče ve vodě ve vodní překážce

Jestliže se hráč domnívá,  že jeho míč leží ve vodě ve vodní překážce, může to zkoumat za pomoci hole nebo jiným způsobem. Pokud se míč při takovém zkoumání pohne, musí se míč vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 26-1. Pokud míč, který se pohnul, nebyl ve vodě, nebo pokud s ním hráč náhodou pohnul jinak než v přímé souvislosti s uvedeným zkoumáním, platí ustanovení Pravidla 18-2a.

d. Hledání míče v závadě nebo v půdě v abnormálním stavu

Jestliže se při hledání náhodou pohne míčem, který je v závadě, na závadě nebo v půdě v abnormálním stavu, není to trestné; míč se musí vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 24-1b, 24-2b nebo 25-1b, podle situace. I když hráč vrátí míč na původní místo, může poté postupovat podle Pravidla 24-1b, 24-2b nebo 25-1b, podle situace, pokud na to má nárok.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-1:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

(Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry - viz Pravidlo 13-2)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist