Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

10. Rozhodování při rovnosti

Jak ve hře na jamky, tak ve hře na rány může být remíza přípustným výsledkem. Nicméně pokud je potřeba určit jednoho vítěze, je Soutěžní výbor oprávněn podle Pravidla 33-6 k tomu, aby určil, jak a kdy se rozhodne. Toto rozhodnutí by mělo být zveřejněno předem.

R&A doporučuje:

Hra na jamky

Zápas, který skončí nerozhodně (all square), by měl pokračovat rozehrávkou jamku po jamce, dokud jedna strana nevyhraje jamku. Rozehrávka by měla začít od jamky, na které zápas začal. V případě zápasu s hendikepy by se měly používat hendikepové rány jako ve stanoveném kole.

Hra na rány

(a) V případě rovnosti výsledků v soutěži na rány bez hendikepů se doporučuje rozehrávka. Tato rozehrávka se může hrát na 18 jamek nebo na menší počet jamek, jak Soutěžní výbor určí. Pokud to není proveditelné nebo pokud tato rozehrávka nerozhodne, doporučuje se rozehrávka jamku po jamce.

(b) V případě rovnosti výsledků v soutěži na rány s hendikepy se doporučuje rozehrávka s hendikepy. Tato rozehrávka se může hrát na 18 jamek nebo na menší počet jamek, jak Soutěžní výbor určí. Doporučuje se, aby se taková rozehrávka hrála nejméně na tři jamky.

V soutěžích, kde tabulka přidělení hendikepových ran nehraje roli, by se v případě, že se rozehrávka hraje na menší počet jamek než 18, měly hendikepy hráčů pro rozehrávku určit jako poměrná část jejich hendikepů vzhledem k počtu hraných jamek, přičemž zlomek půl a více hendikepové rány se počítá jako celá rána a menší zlomek se zanedbá.

V soutěžích, kde tabulka přidělení hendikepových ran nehraje roli, by se v případě, že se rozehrávka hraje na menší počet jamek než 18, měly hendikepy hráčů pro rozehrávku určit jako poměrná část jejich hendikepů vzhledem k počtu hraných jamek, přičemž zlomek půl a více hendikepové rány se počítá jako celá rána a menší zlomek se zanedbá.

V soutěžích, kde tabulka přidělení hendikepových ran hraje roli, jako jsou např. hra na rány čtyřmi míči, soutěže proti bogey, proti par a Stableford, by se hendikepové rány pro rozehrávku měly přidělovat stejně, jako se jednotlivých hráčům přidělovaly v soutěži.

(c) Pokud není rozehrávka proveditelná, doporučuje se porovnání výsledkových lístků. Způsob tohoto porovnání by měl být oznámen předem a mělo by být též určeno, co se stane, pokud tento postup neurčí vítěze. Přijatelným způsobem porovnání výsledkových lístků je určení vítěze na základě lepšího výsledku na posledních 9 jamkách. Pokud hráči mají na posledních 9 jamkách shodný výsledek, určí se vítěz na základě lepšího výsledku na posledních 6, 3 resp. 1 jamce. Pokud je uvedený postup použit v soutěži s různými počátečními odpališti (např. canon start), doporučuje se, aby za „posledních 9 jamek, posledních 6 jamek atd.“ byly považovány jamky 10-18, 13-18 atd.

V soutěžích, kde tabulka přidělení hendikepových ran nehraje roli, jako je např. hra na rány jednotlivců, by se v případě, že se použije metoda posledních 9, 6, 3 a 1 jamky, měla od těchto částečných výsledků odečíst poměrná část hendikepu jednotlivých hráčů, tj. jedna polovina, třetina, šestina atd. Při nakládání se zbytky takových poměrných částí by se Soutěžní výbor měl řídit doporučeními příslušné hendikepové autority.

V soutěžích, kde tabulka přidělení hendikepových ran hraje roli, jako jsou např. hra na rány čtyřmi míči, soutěže proti bogey, proti par a Stableford, by se hendikepové rány měly započítat stejně, jako se jednotlivých hráčům započítávaly v soutěži.    Zpět
    TOPlist