Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

10-2. Hra na rány

a. Při zahájení jamky

Soutěžící, který má přednost na prvním odpališti, je určen startovní listinou. Pokud není přednost takto určena, měla by být určena losem.

Soutěžící s nejnižším výsledkem na předcházející jamce má přednost na následujícím odpališti. Po něm hraje soutěžící s druhým nejnižším výsledkem a tak dále. Jestliže mají dva nebo více hráčů na jamce stejný výsledek, hrají na následujícím odpališti ve stejném pořadí, v jakém hráli na předcházejícím odpališti.

Výjimka: Pravidlo 32-1 (Hendikepové soutěže proti par, proti bogey a Stableford).

b. Během hraní jamky

Poté co soutěžící začali hru na jamce, se nejdříve hraje míč, který je dál od jamky. Jestliže dva nebo více míčů je od jamky vzdáleno stejně nebo pokud není možné určit jejich polohu vůči jamce, měl by se míč, který se má hrát dříve, určit losem.

Výjimky: Pravidlo 22 (Míč napomáhá nebo překáží ve hře) a 31-4 (Hra na rány čtyřmi míči).

Poznámka: Jestliže soutěžící nebude hrát původní míč tak, jak leží, a musí hrát z místa co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, odkud byla zahrána předchozí rána. Jestliže hráč může hrát odjinud než z místa, odkud byla zahrána předchozí rána, určí se pořadí ve hře vzhledem k místu, kde se původní míč zastavil.

c. Hra mimo pořadí

Jestliže soutěžící zahraje mimo pořadí, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží. Pokud však Soutěžní výbor zjistí, že se soutěžící dohodli hrát mimo pořadí, aby tím některý z nich získal výhodu, jsou tito soutěžící diskvalifikováni.

(Zahrání rány, zatímco se pohybuje jiný míč po úderu na jamkovišti - viz Pravidlo 16-1f)

(Nesprávné pořadí ve čtyřhře na rány - viz Pravidlo 29-3)

    Odpovědi v poradně    Zpět
    TOPlist