Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pravidla Golfu

1-2. Ovlivňování míče

Hráč ani nosič nesmí (i) podniknout nic, co by ovlivnilo polohu nebo pohyb míče ve hře, ani (ii) změnit fyzické podmínky s úmyslem ovlivnit hru na jamce.

Výjimky:

1. Úkon, který je výslovně povolen nebo zakázán jiným Pravidlem, se řeší podle tohoto Pravidla, nikole podle Pravidla 1-2.

2. Úkon, jehož cílem je výhradně péče o hřiště, není porušením Pravidla 1-2.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-2:
Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.
*V případě závažného porušení Pravidla 1-2 může Soutěžní výbor hráče diskvalifikovat.

Poznámka I: Hráč se dopustí závažného porušení Pravidla 1-2, jestliže Soutěžní výbor usoudí, že svým jednáním, kterým porušil toto Pravidlo, umožnil sobě nebo jinému hráči získat významnou výhodu, nebo že jiný hráč, kromě jeho partnera, byl významně znevýhodněn.

Poznámka II: Ve hře na rány, pokud nejde o závažné porušení a z něj vyplývající diskvalifikaci, musí hráč, který poruší Pravidlo 1-2 ovlivněním pohybu svého vlastního míče, hrát z místa, kde ho zastavil, nebo v případě, že ho vychýlil, z místa, kde se míč zastavil. Pokud byl pohyb hráčova míče úmyslně ovlivněn spoluhráčem nebo jiným vnějším vlivem, platí pro hráče ustanovení Pravidla 1-4 (viz Poznámku u Pravidla 19-1).    Zpět
    TOPlist