Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Pomozte nám pomáhat rodičům s duševní nemocí a jejich dětem

18.11.2016 | Natalie Rutová | publikováno v rubrice PR článek
A A A
www.csdz.cz

www.csdz.cz

V České společnosti pro duševní zdraví (ČSDZ) pomáháme rodičům se zkušeností s duševním onemocněním, jejich rodinám a dětem. Protože skončila grantová podpora tohoto programu, jsme rádi za každý finanční dar od jednotlivců nebo firem. S vaší pomocí budeme moci pokračovat i v roce 2017.

Deprese, úzkosti, fobie, psychóza… Závažné duševní onemocnění se netýká jen „těch“ za zdmi ústavů, může potkat každého z nás a našich blízkých. Lidé s duševní nemocí nežijí v jiném světě, ale všude kolem – v našem sousedství, v našich rodinách. S duševní nemocí se alespoň jednou v životě setká téměř každý třetí člověk! Symptomy psychického onemocnění podle mezinárodních výzkumů postihují až 30 % populace!

Duševní onemocnění jsou v jistém smyslu mnohem komplikovanější než např. zlomená noha. Psychická nemoc je zpravidla dlouhodobá a komplexní; nepostihuje pouze jeden orgán nebo část těla, ale pacienta celého – jeho život a vztahy. Nejvíce, kromě pacienta samotného, cítí dopady duševní nemoci jeho blízcí, rodina a zejména pak děti.

Děti rodičů s dlouhodobějším duševním onemocněním jsou více vystaveny různým stresovým faktorům, výkyvům ve výchově, vztahově a emočně složitějšímu rodinnému prostředí, často neúplnému,“ říká  Kateřina Gláslová – lékařka a ředitelka České společnosti pro duševní zdraví (ČSDZ) a dodává, že tyto děti jsou ohroženy hned dvakrát. Jednak kvůli vrozeným genetickým predispozicím k psychické nemoci, dále pak vyšší mírou zátěže, kterou v soužití s nemocným rodičem zažívají.  „Zde je důležité zdůraznit, že za duševní nemoc si nemůžeme, stojí za ní vrozené dispozice v kombinaci s vlivy prostředí – výchovy, vztahů a zátěže, kterou jsme v životě zakusili,“ říká psychiatrička s tím, že právě u dětí psychiatrických pacientů je klíčová preventivní péče, která pomáhá včas odhalit hrozící rizika.

 Česká společnost pro duševní zdraví dlouhodobě pomáhá lidem s duševním onemocněním vrátit se zpět do života – do vztahů rodinných, přátelských a pracovních. Vedle mnoha jiných služeb nabízí též program na pomoc rodičům s duševním onemocněním, jejich rodinám a dětem. Ten spočívá v systematické práci s dětmi a jejich rodiči, společných setkáních a výjezdech, kdy jsou v odborné péči terapeutického týmu složeného z psychiatra, psychologa a sociálního pracovníka. „Program je jedinečný svojí preventivní funkcí jak u pacientů, tak především u jejich dětí. Dlouhodobíá terapeutická podpora preventivně působí na stabilizaci rodinných vztahů a duševního onemocnění rodičů, což opět pozitivně působí na zdravější vývoj jejich dětí,“ popisuje princip projektu doktorka Gláslová.

S vámi to půjde líp!

Program na pomoc rodičům s duševním onemocněním a jejich dětem byl dosud financován za podpory grantů z tzv. norských fondů a Magistrátu hl. města Prahy. Většina z těchto zdrojů ale již skončila a jejich další využití je nejisté.  „Bohužel není možné program hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Proto jsme rádi za každý finanční dar od jednotlivců nebo firem, abychom v programu mohli pokračovat i v roce 2017,“ říká předsedkyně Gláslová.

Více informací o programu

S vámi to půjde líp. Děkujeme!

číslo účtu ČSDZ: 10033201/0100

O NÁS

V České společnosti pro duševní zdraví (ČSDZ) pomáháme lidem s duševním onemocněním vrátit se zpět do života – do vztahů rodinných, přátelských a pracovních. Jsme neziskovou organizací s celostátní působností a tradicí od roku 1990. 0d roku 2007 máme registrovanou sociální službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Naším posláním je odborná pomoc lidem trpícím duševní nemocí a těm, kteří se ocitli v psychické krizi, obtížné osobní či sociální situaci.  Svým klientům nabízíme zázemí složené z odborníků v oblasti duševního zdraví (psychiatrů, psychologů, psychoterapeutů, sociálních a vědeckých pracovníků), v neposlední řadě též z řad samotných klientů.  Úzce spolupracujeme s dalšími odborníky a institucemi z oblasti péče o duševní zdraví. Zejména však svým klientům sami poskytujeme následující odbornou psycho-sociální péči:

  • Psychiatrické poradenství
  • individuální a skupinovou psychoterapii
  • praktickou sociální rehabilitaci
  • prostory pro výstavy, vernisáže a hudební vystoupení
  • Více informací na www.czdz.cz