S MBA titulem za lepší prací i vyšším ohodnocením

05.09.2016 | PR | publikováno v rubrice PR článek
A A A

Businessman with online friends network isolatedMBA a LLM studium každoročně láká stále více zájemců. Není divu, držitele těchto titulů často čeká kariérní postup, atraktivní nabídky, vyšší finanční ohodnocení a především prohloubení znalostí pro efektivnější řízení firmy a lepší orientaci v oboru. Velmi žádaná je navíc online forma studia, kterou si mohou manažeři časově přizpůsobit.

Vzdělávání a rozvoj manažerů jsou důležitými body pro zvyšování konkurenceschopnosti celé firmy. I z tohoto důvodu počet studentů MBA každoročně stoupá. Potvrzuje to i vzdělávací institut CEMI, který MBA a LLM studium nabízí a kterému se za posledních pět let navýšil zájem o studium více než třikrát. Dalším z důvodů je skutečnost, že stále roste počet lidí s vysokoškolským titulem, který přestává být pro absolventa výhodou na trhu práce.

Na významu tedy nabývá další profesní vzdělávání. Není ani výjimkou, že studium MBA navrhnou a proplatí svým zaměstnancům i samotné firmy.

Jaké dopady mělo studium MBA na zaměstnání manažerů sledoval institut CEMI mezi svými absolventy.

„Celých 92 % absolventů uvedlo jako jeden z důležitých dopadů tohoto profesního vzdělání jejich pracovní postup. 36 % z nich si polepšilo ihned po ukončení studia, většině (90 %) se to následně podařilo do jednoho roku. 75 % absolventů přinesl MBA titul 10 – 30% zvýšení platu, případně jim zajistil jinou formu ohodnocení navíc,“ uvedl výsledky průzkumu ředitel vzdělávacího institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Pokud máte příliš mnoho práce a málo času, ale přesto se chcete i nadále vzdělávat, můžete zvolit takzvanou online formu studia. Její největší výhodou je možnost zvolit si vlastní tempo a přizpůsobit studijní plán svým individuálním potřebám. Studující není omezen místem ani časem. Výukové materiály jsou totiž dostupné 24 hodin denně a stačí se pouze připojit k internetu.

Rekordní čísla v online formě studia hlásí Čína. Zatímco v roce 2008 zde e-learningové kurzy navštěvovalo celých 35,92 milionů Číňanů, v loňském roce to bylo o zhruba 63,17 milionů více. Dr. Bin Bai z pekingské Normal University na konferenci s tématem budoucnost online vzdělávání pořádané institutem CEMI (pod záštitou asociace EADL) dokonce uvedl, že prognózy do příštího roku navíc předpokládají další růst až k hodnotě 120,33 milionů. Pozadu v následování tohoto trendu není ani Amerika. Zde se však online vzdělávání dosud šířilo mírnějším tempem a ne v tak velkém měřítku.

Zájem o online studium roste jak ve světě, tak i u nás. Online vzdělávání totiž na rozdíl od klasické formy výuky dokáže velmi pružně reagovat na měnící se trh a informovat o aktuálních trendech. To je pro manažery velmi důležité, jelikož musí znát aktuální stav a nechtějí se učit o tom, co trendem bývalo,“ uzavírá Mgr. Štěpán Mika, ředitel vzdělávacího institutu CEMI, který poskytuje jednoleté online profesní studium zakončené MBA či LL.M. titulem.

CEMI (Central European Management Institute)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů.

S více než 800 úspěšnými absolventy a 400 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Institut CEMI je držitelem certifikátu partnerství projektu Tango, jenž podporuje zdravotně znevýhodněné manažery. Již čtvrtým rokem také spolupracuje s projektem Ocenění českých podnikatelek, který koresponduje s posláním institutu poskytovat vzdělání, které vás podpoří v profesním i osobním růstu.

Více informací naleznete na www.cemi.cz