2. ročník charitativního golfového turnaje na podporu nadačního fondu AQUAPURA s výtěžkem 50 100 Kč

01.09.2013 | Martin Kučera | publikováno v rubrice PR článek
A A A

V golfovém resortu Golf & Spa Kunětická Hora se ve středu 28. srpna 2013 konal 2. ročník charitativního golfového turnaje nadačního fondu AQUAPURA. Celý výtěžek turnaje ve výši 50 100 Kč je určen na pomoc pacientům s poruchou srážlivosti krve, tzv. tromboembolií nebo Leidenskou mutací, kterým nadační fond AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových v Královéhradeckém kraji pomáhá třetím rokem. Golfový turnaj nadačního fondu AQUAPURA si nenechalo ujít více než 50 golfistů. Oproti prvnímu ročníku byla účast dvojnásobná.

Rád bych poděkoval především Golf & Spa Kunětická Hora, panu Janu Šaravcovi, díky kterému se mohl již dvakrát konat náš charitativní golfový turnaj v krásném prostředí pod Kunětickou Horou na mistrovském hřišti s 18cti jamkami. Děkujeme také všem golfistům, kteří aktivně podpořili nadační fond AQUAPURA a přispěli vysokým výtěžkem na naši činnost v oblasti pomoci pacientům s poruchou srážlivosti krve,“ řekl Pavel Staněk, zakladatel nadačního fondu AQUAPURA.

V letošním roce předal nadační fond AQUAPURA lékařské sety na laboratorní vyšetření krve v hodnotě 50 000 Kč hematologické laboratoři Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zakoupil nové lékařské přístroje na měření srážlivosti krve pro Oblastní nemocnici Jičín v hodnotě téměř 60 000 Kč a spotřební materiál k přístrojům v hodnotě přes 11 000 Kč. Nadační fond AQUAPURA přispěl na rekonstrukci nevyhovujících školních tříd a učeben Českého chlapeckého sboru Boni Pueri v Hradci Králové darem 30 000 Kč. Reagoval také na bleskové povodně a obci Mostek u Dvora Králové nad Labem daroval 20 000 Kč na opravu dětského hřiště a skateparku, které v červnu letošního roku poškodila velká voda.

Chtěli bychom letos ještě dovybavit i některé další kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové přístroji k okamžitému stanovení hodnoty INR při antikoagulační terapii Warfarinem. Dále bychom rádi do klinické praxe zavedli reagencie k monitorování účinků některých nových léků používaných v léčbě trombózy,“ řekl doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., který je odborným garantem nadačního fondu AQUAPURA. „Chystáme se také rozšířit naše aktivity pořádáním osvětových přednášek na školách v Královéhradeckém kraji, protože především Leidenská mutace, ale i tromboembolie se bohužel týkají také dospívající mládeže a zvýšení povědomí o těchto zdravotních rizicích považujeme za důležité,“ dodal Pavel Staněk.

Nadační fond AQUAPURA v rámci 2. ročníku charitativního golfového turnaje pod Kunětickou Horou zároveň převzal finanční dar ve výši 100 000 Kč od svého dlouhodobého sponzora, Československé obchodní banky a.s. Trénovat golfovou techniku a zároveň předat významný finanční dar nadačnímu fondu AQUAPURA přijel osobně ředitel Kanceláře představenstva ČSOB, Ing. Ondřej Škorpil.

AQUAPURA, nadační fond

Nadační fond AQUAURA pomáhá pacientům s tromboembolickou nemocí a hematologickým oddělením nemocnic ve východních Čechách, především v Královéhradeckém kraji. Mezi další činnosti fondu patří osvětové aktivity v oblasti tromboembolie, podpora dětí z dětských domovů nebo pomoc zařízením, která pečují o handicapované děti a další humanitární aktivity. Pro více informací navštivte: www.aquapura.cz.

www.facebook.com/nfaquapura

.