Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Vzpomínka na Hanuše Goldscheidera

27.02.2007 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Ve středu, 28.2.2007, je to již šest let, kdy v předvečer konference České golfové federace, na které se měl stát doživotním čestným prezidentem a předat žezlo řízení českého golfu svému nástupci, náhle zemřel dlouholetý prezident ČGF, pan Hanuš Goldscheider. Bylo to tři měsíce potom, co byl jako první osobnost českého golfu uveden do nově založené Síně slávy českého golfu. Odchod Hanuše Goldscheidera byl navzdory jeho věku náhlý a nečekaný. Odešel pln duševní síly i když jeho fyzické síly byly již silně poznamenány všemi strastmi, kterými ve svém téměř osmdesátiletém životě musel projít.

Hanuš Goldscheider zahájil své aktivní působení v českém golfu začátkem padesátých let, kdy golf byl uvržen do nucené ilegality. Začátkem šedesátých let se podílel na zformování nově vznikajících oddílů golfu a vstoupil do oddílu při TJ Slavia Praha. V roce 1968 byl spoluzakladatelem Československého golfového svazu a v jeho výboru zastával funkci mezinárodního tajemníka. V této funkci působil více než dvacet let a největší měrou se zasloužil o znovuzařazení Československa do rodiny evropských a potažmo světových golfových zemí, ze které byl československý golf, v důsledku vládnoucí a golfu nepřátelské ideologie, vytržen. Jednalo se nejen o obnovení členství Československého golfového svazu v Evropské golfové asociaci a o vstup do světové organizace World Amateur Golf Council, ale hlavně o vytvoření řady osobních kontaktů a přátelských vztahů z významnými osobnostmi světového golfu. To umožnilo zajistit účast našich hráčů na řadě zahraničních turnajů vč. světového mistrovství profesionálních družstev World Cup a rovněž u nás realizovat řadu turnajů a mistrovství s mezinárodní účastí.

V roce 1978 ocenil nejslavnější světový golfový klub Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews tyto zásluhy o rozvoj golfu a přijal Hanuše Godscheidera za svého člena. Postavení H.Goldscheidera na mezinárodní golfové scéně umožnilo konat v létech 1979 až 1998 u nás čtyři Amatérská mistrovství Evropy.

Po změně politického klimatu v naší zemi v roce 1989 a přeměně Československého svazu golfu na Československou golfovou federaci se Hanuš Goldscheider stal jejím druhým prezidentem. Po rozdělení Československa na dva samostatné státy byl v roce 1993 zvolen prvním prezidentem České golfové federace a v této funkci působil až do svého nečekaného odchodu. Jeho zásluhou poznali čeští golfisté bezprostředně nejlepší profesionální hráče působící v Evropě a to při několika turnajích konaných u nás ať v rámci European Tour nebo Challenge Tour. Z jeho iniciativy byla založena Česká profesionální asociace.

Na mezinárodním poli působil Hanuš Goldscheider od roku 1989 deset let ve významných funkcích a to čtyři roky jako člen sportovně technické komise při Evropské golfové asociaci (Championship Committee), čtyři roky zastupoval Evropu v pravidlové komisi při Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews a dva roky zastupoval Evropu v komisi pro amatérský statut při Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews.

Hanuš Goldscheider byl členem Golf Clubu Praha a čestným členem řady dalších golfových klubů. Na jeho počest byla 21.6.2001 založena Nadace Hanuše Goldscheidera, která se stará o rozvoj dětského a mládežnického golfu. Jeho jméno nese řada významných turnajů včetně každoročního utkání nejlepších hráčů klubů Východu a Západu České republiky.

[Gallery not found]