Vzdělávání PGAC – další krok dopředu

28.01.2013 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Diplomanti 2012

Novinkou v oblasti profesionální výuky golfu je Studijní a zkušební řád PGAC, který stanoví pravidla studia a zkoušek studijních programů akreditovaných Evropskou PGA a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Studijní řád jasně definuje parametry jako jsou délka, organizace a předměty studia. Zkušební řád definuje  parametry, podmínky, průběh a klasifikaci zkoušek.

Vzdělávání plně kvalifikovaného profesionálního trenéra trvá tři roky. Vzdělávání se děje formou seminářů, převážně v zimním období. Je rozděleno na dvě části, odbornou a všeobecnou. Každý rok je zakončen postupovou zkouškou do dalšího ročníku a závěrečnou zkouškou. Garantem výuky je Five Star Academy ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je zapotřebí splnit herní výkonnost, tj. pět uhraných výsledků +2 z turnajů, uznaných PGAC.

Po úspěšném absolvování studia a závěrečných zkouškách získává student titul Full Qualified Professional a je zárukou kvalitní a fundované výuky golfu. V současné době má PGAC z 267 členů dokončené studium 163 plně kvalifikovaných profesionálů, z toho je 13 žen.

 

Odkazy: … Plný text Studijního a zkušebního řádu