Vstanou noví cvičitelé

17.11.2009 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

nemec150_prevCvičitelé golfu jsou chtěným, ale trochu hendikepovaným dítětem České golfové federace. Při prudkém nárůstu počtu golfistů měli v minulosti zastoupit nedostatkové profesionály.

Měli být výukovým nástrojem golfového klubu především pro mládež tam, kde profesionální trenéři chyběli, nebo by se v místě neuživili.

Dobrý úmysl se trochu vymkl. Místo práce s mládeží dávají mnozí cvičitelé běžné placené lekce golfu. Profesionální trenéři z PGA nemohou cvičitelům přijít na jméno, jsou to pro ně rychlokvašní nedouci, kteří by vyučovat golf neměli.

Federace proto po konzultaci s PGA přišla s novým systémem vzdělávání a nasměrování cvičitelů. Podle dosažené úrovně kvalifikace budou řazeni do tří kvalifikačních tříd a jejich úloha bude především práce s mládeží. Budou vedeni na serveru ČGF stejně jako rozhodčí. První kurzy pro nové cvičitele začínají již tuto sobotu.

Český golf má ve své výuce jeden paradox. Cvičitel, který si udělal několika týdenní kurz akreditovaný ministerstvem školství dostal certifikát, na základě kterého mu mohl být vystaven živnostenský list na vázanou živnost Cvičitel golfu.

Profesionál, který musí v české PGA studovat golfovou výuku několik let, dostane na základě svého téměř vysokoškolského vzdělání v podstatě podobné oprávnění jako cvičitel.

Oba mohou stát na rohožce a vyučovat golf. Pokud platí daně, jsou oba před zákonem a berňákem v pořádku.

Není to ale v pořádku před golfovou veřejností. Cvičitel by peníze brát neměl, jeho práci by měl odměňovat klub. Došlo to tak daleko, že si jeden cvičitel dokonce polepil auto reklamou, inzeroval v golfovém časopise, vytvořil internetové stránky s nabídkou trenérských služeb a přitom vesele hrál amatérské turnaje. Proč ne řeknete si, vždyť říkáš, že je před zákonem v pořádku.

V tom je ale právě ten hendikep federačního robátka, zmiňovaný v začátku. Česká golfová federace nechtěla konkurovat PGA a jejím trenérům, když chtěla dát klubům alespoň základně kvalifikovaný pedagogický nástroj pro vlastní golfový rozvoj. Pozici cvičitele federace zřídila především pro práci s dětmi a mládeží.

Proto musí každý cvičitel, před ziskem nové a postupem do vyšší třídy od nynějška prokázat stanovený počet hodin práce s klubovou mládeží.

Nový systém klasifikace cvičitelů, který federace připravila řadí cvičitele do tří tříd:

Třetí třída – jsou cvičitelé se 40 hodinami školení, musí mít hendikep nejvýše 28 a doporučení klubu.

Druhá třída – jsou cvičitelé se 150 hodinami školení, musí mít hcp nejvýše 18, střední školu a doporučení klubu. Musí mít za sebou třetí třídu a nejméně 100 hodin práce s mládeží.

První třída – jsou cvičitelé, kteří mají za sebou nejméně 2 roky II. třídy a minimálně 100 hodin práce s mládeží.

Stávající cvičitele federace řešit nemusí, ale na holičkách je nenechá .

„Oslovujeme stávající cvičitele a nabízíme jim „doškolení“ na II. třídu formou absolvování dvoudenního semináře, přezkoušení a prokázání práce s mládeží v golfovém klubu. Je to pro ně také cesta k první cvičitelské třídě. “ říká Jaroslav Kunzl, ředitel CGC – dceřinné společnosti ČGF, která provádí školení cvičitelů prostřednictvím Národního institutu golfového vzdělávání..

„Význam nových cvičitelů naroste z pohledu kapacitního pokrytí přílivu nových hráčů v rámci připravované kampaně k získání nových 50.000 golfistů v dalších třech letech. Musíme zajistit dostatek personálu, který se ujme nových golfistů. Ti dobří, kteří z nových golfistů vyrostou brzy rozeznají, kde končí schopnosti cvičitelů a kde mají navazovat fundovanější pedagogové z PGA“, zdůraznil Kunzl.

„Přestože na jejich výchově budeme s ČGF spolupracovat, nemohou kurzy cvičitelů suplovat tříleté vzdělávání profesionálního trenéra,“ říká Petr Němec, nejvyšší pedagog PGA. „Vzdělávání golfového profesionála je kontinuální, nekončí po 150 hodinách. Je nemyslitelné aby učeň PGA pobíral v prvním roce působení peníze. Je pomocníkem Head Pro, který ho platí, nebo je zaměstnancem klubu“ pokračuje Němec.

„PGA má své standardy výuky a náš certifikát plně kvalifikovaného profesionála umožňuje vyučovat golf kdekoli na světě. Česká PGA má plné uznání – Full Recognition – své činnosti od evropské PGA, protože se ve vzdělávání a metodice řadíme mezi špičku evropských asociací“ vysvětluje rozdíl mezi cvičitelem a profesionálem Petr Němec.

O rozdílech mezi cvičitelem a profesionálem PGA by měl nic netušícího začínajícího golfistu informovat klub a zřejmě i sama PGA.

Kurs cvičitelů II. třídy bude zahájen v sobotu 21. listopadu 2009. Jeho cena je 17.731 Kč včetně DPH.

Kurs cvičitelů III. třídy začne v sobotu 5. prosince 2009. Jeho cena je 4.980 Kč včetně DPH

.