Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Volební teze kandidáta na prezidenta ČGF Michala Zahradníčka

23.02.2011 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Za několik týdnů dojde k volbě nového prezidenta České golfové federace. Jedním z těch, kteří oznámili svoji kandidaturu na uvolněný post je Michal Zahradníček, současný člen výboru ČGF. Před dvěma lety kandidoval na viceprezidenta. Na dotaz Golf.cz ke své kandidatuře nás Michal Zahradníček seznámil se svým volebním programem.

Golfu prospějí úspěšní hráči a mezinárodní úspěchy

Níže uvedená Koncepce je souhrnem jak některých aktuálně vyřešených úkolů, tak návrhem programu, kterým by se dle Michala Zahradníčka Výbor ČGF měl zabývat v následujících 2 letech, tedy do konce svého volebního období. Jeho tým pro toto období je složen ze stávajících členů Výboru (mimo jednoho člena), s většinou z nich kandidoval před 2 roky. Dle svého rozhodnutí na Výboru ČGF ze dne 9.2.2011 nebude kandidovat na prezidenta ČGF v případě, že tato volba nebude vynucená okolnostmi. Zeptali jsme se proč?

Milan Veselý oznámil svou abdikaci již při volbě před 2 roky. Pak se však stala chyba a já, ani jiní kandidáti jsme neprezentovali své programy členům ČGF v dostatečném předstihu, aby měli možnost se s nimi seznámit a projednat je případně ve svých klubech. Za této situace mi přijde nevhodné organizovat volby a kandidovat a to i přesto že jsem na ně připraven já i celý můj team. A přestože se domnívám, že golf potřebuje plnohodnotný Výbor včetně prezidenta, o to více při současných finančních turbulencích v českém sportu, tak rozumím nespokojeným hlasům z klubů, pokud mají pocit, že jsme měli volby prezidenta lépe připravit. Budu li mít možnost, budu pracovat pro český golf i po této konferenci a nepotřebuji k tomu funkci prezidenta. Navíc doplňuji – stanovy řeší vzniklou situaci a ČGF s odstoupením současného prezidenta nebude muset řešit žádný kritický problém.

Výbor funguje dle mého velmi dobře a může dokončit své funkční období tak, že s výsledky budou členové ČGF spokojeni. Výbor dnes plní mnoho bodů, které jdou nad rámec Koncepce ČGF a to je jistě pro český golf velmi dobré. Provedli jsme s členy teamu jakousi aktualizaci Koncepce a tím jasně říkáme, co budeme dělat další 2 roky. Současně tento materiál lze nazvat volebními tezemi. Přehodnotili jsme částečně vizi, a přesto, že chceme intenzivně pokračovat v budování dobrého jména českého golfu, pak rozvoj členské základny je výsostně v rukách našich členů, tedy klubů. Budeme aktivně podporovat růst, ale každý klub má v této věci jinou strategii. Pohybujeme se mezi dvěma extrémy – některé kluby nechtějí už žádný růst členů a některé nové teprve vznikají a nebo by rádi zvýšili počet členů o 100 a více %. ČGF musí jako svůj cíl vidět výchovu těch nejlepších reprezentantů České republiky a jejich potenciální účast i na OH. A to bez silné členské základny a dalších věcí v celé sportovní hierarchii nepůjde. Do toho všeho musíme zahrnout nejdůležitější aspekt – dětí které chtějí sportovat houfně ubývá.

Koncepce rozvoje golfu v České republice v letech 2009 – 20013,
verze 2011-2013

Celou golfovou koncepci chápeme tak, že je třeba naplňovat Ducha golfové hry, tedy: Golf= Tradice – Sport – Etiketa
Golf je v našem chápání sport i atraktivní společenská hra. Dosažením většího počtu hráčů podpoříme výchovu vrcholových sportovců a národních reprezentantů. Celkově zvýšíme herní úroveň, respektování pravidel a golfové etikety.

5 Oblastí
1.  Golfové kluby a golf jako společenská hra
2.  Národní reprezentace ČR, sportovní a soutěžní golf
3.  Pohled na český golf
4.  Spolupráce s provozovateli a majiteli hřišť a jinými golfovými i negolfovými institucemi
5.  Mezinárodní vztahy a organizace mezinárodních turnajů

1. Golfové kluby

GK a jejich členové jsou základem celého golfového hnutí a tedy veškeré činnosti souvisejících s golfem. Jsou výsostně podporovány od ČGF jako sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Kluby si sami rozhodují o rozsahu svých sportovních aktivit. ČGF je spoluodpovědná za golf jako masovou zábavu a společenskou hru.

2. Národní reprezentace ČR a soutěžní sport

 • Národní reprezentace
  ČGF je odpovědná za národní reprezentaci, sportovní a soutěžní golf. Národní reprezentace ČR bude rozvíjena nejen reprezentačním trenérem, ale také za podpory jeho 2 asistentů s nezbytným dokonalým přehledem o hráčích a talentech. Jeden je odpovědný za Čechy a jeden za Moravu. Tito jsou také plně odpovědní za výběry Širší reprezentace a Národního teamu. Realizační team musí být doplněn o kondičního trenéra, psychoterapeuta a lékaře
 • Sportovní a soutěžní golf
  Již na rok 2011 jsme změnili organizaci a schéma některých soutěží. Cílem je lépe připravit naše nejlepší hráče na evropské a světové soutěže a umožnit jim na nich hrát. Doplnili jsme hierarchii přípravy mládeže o Mládežnický golf v regionech, který je postaven nad TCM a již dnes je řízen více než 4 regionálními trenéry. Národní golfovou tour mládeže jsme prodloužili na 5x 2 dny a ČGAT jsme prodloužili na 4×3 a 2×2 dny, přesto že si uvědomujeme vyšší finanční náročnost. Zavedli jsme „cut“.

Nově zavedeme propojení mezi TCM a sportovními školami, popř. sportovními gymnázii. Takto spolupracující TCM bude ČGF (po cca 1-2 letech přípravné fáze) finančně více podporovat.

Vytvoříme zimní reprezentační základnu (jih). Tím se zvýší kvalita a intenzita přípravy a současně sníží náklady. S přihlédnutím k nákladům zvážíme otevření Střediska vrcholového sportu pro nejnadějnější jedince v TCM.

3. Pohled na český golf

Jedním z hlavních úkolů ČGF je pomáhat rozvoji golfové hry (viz také Stanovy Čl.1 a Čl.4). V oblasti podpory dobrého jména českého golfu vytvářet vhodné prostředí, koordinovat a podporovat existující aktivity všech klubů. Jsme si vědomi toho, že popularizaci golfu především u mládeže by nejvíce prospěli úspěšní hráči a hráčky a mezinárodní úspěchy.

Neboť je golf v ČR stále vnímán jako nákladná společenská zábava pro vybrané skupiny obyvatelstva, pak z důvodů nezbytnosti růstu členské základny (jak lze dovodit z Čl. 4.1.a) , ze které se rekrutují naši budoucí reprezentanti a šampióni, budeme nadále pracovat na změně image českého golfu, tedy golf jako vrcholový i výkonnostní sport a společenská hra pro širokou veřejnost.

V letech 2009 a 2010 se podařilo medializovat ucelenější informace o golfu mimo výhradně golfová média jak v oblasti výsledků soutěží tak i zpráv a reportáží o rekreačním golfu. Oslovili jsme značnou část populace. Projekt Hraj golf změň život byl primárně zamýšlen jako hlavní komunikační nástroj a na jeho obsah se nabalily další mediální aktivity. Osobnosti do HGZZ byly zvoleny záměrně tak, aby vyvolaly zájem médií. HGZZ využijeme tedy jako nástroj ke komunikaci i nadále. Rádi bychom využili také osobností Síně slávy a jejich vysoký kredit pro zlepšení mediálního obrazu.

Budeme více pracovat na identifikace a vytvoření obrazu českých golfových hvězd (nejen Spilková, Nový). Pracovní team vytvořený ze zástupců 45 klubů stanovil předběžné parametry projektu HGZŽ na rok 2011. Oslovíme cca 5000 osob („Zájemců“) z celkového počtu 9000, kteří ještě „Nezačali“ a podpoříme více medializaci golfu i v regionech. Už v roce 2011 bychom rádi rozdělili část získaných financí na praktickou podporu HGZŽ do resortů a klubů. Na základě poptávky klubů podpoříme poskytování informací o hřištích Zájemcům.

4. Spolupráce s kluby, provozovateli a majiteli golfových hřišť a jinými golfovými i negolfovými institucemi

S majiteli a provozovateli bude ČGF jednat jako s nedílnou součástí golfového hnutí s vědomím, že bez investic do hřišť, drivings, indoors a ostatních zařízení by nemohl být golf dále rozvíjen. Toto nám mimo jiné ukládá také Čl.4.1.c Stanov). Popularizace golfu přivádí do resortů více hráčů. Ti jsou jak zdrojem nových talentů v oblasti vrcholového sportu, tak zdrojem financí pro majitele a provozovatele. Můžeme vytvořit platformu pro výměnu zkušeností manažerů a majitelů hřišť, jako blogy a facebook, které jsou efektivní a nízkonákladové.

V oblasti spolupráce s PGAC budeme usilovat o:

 • nalezení spolupráce při přípravě a účasti na mezinárodních turnajích a OH
 • důslednější prosazení vzdělávacího systému PGAC do TCM a Mládežnického golfu v regionech
  i.  úvodní školení a metodika (při vzniku TCM
  ii. pravidelné roční školení
 • synchronizace činnosti při přechodu amatérů k profesionálům

Pro obecnější spolupráci se školami (nejen TCM) máme připravenu metodiku pro resorty/kluby a školy s vazbou Rodič – Škola – Trenér.

5. Mezinárodní vztahy a organizace mezinárodních turnajů

Budeme usilovat o co nejvyšší počet kontaktů na všech úrovních, tj. mezi golfovými kluby až po měření sil národních reprezentací a pořádání společných soustředění a soutěží.

Nadace Hanuše Goldscheidera
Již v roce 2011 proaktivně oslovíme partnery pro získání zdrojů do Nadace. Ty budou určeny výhradně a pouze pro konkrétní podporu mimořádných talentů. V orgánech Nadace zasednou také významné a ctihodné osobnosti golfu a veřejného života. Oslovíme všechny hráče golfu s prosbou příspěvku na rozvoj české golfové mládeže ve výši 100 Kč a popř. dle jejich uvážení. Pro ty dárce, kteří chtějí mít detailní přehled o činnosti Nadace, použijeme tzv. „Otevřeného bankovního účtu“, kde může každý dárce vidět dary a jejich použití.

Transparentní a efektivní hospodaření, zdroje
V minulých 2 letech jsme učinili hospodaření ČGF naprosto transparentní. Snížili jsme zbytné náklady a „dohnali“ jsme zadlužení z předchozích let. I nadále budeme předkládat členům transparentní informace o hospodaření min 2x ročně.
Udržíme únosnou úroveň poplatků golfových klubů do ČGF s ohledem především na maximální možné využití a vyhledávání jiných možných zdrojů financování činnosti ČGF. Pokusíme se od MŠMT nad rámec původních zdrojů z ČSTV získat finance navíc a to již pro rok 2011.

Využití serveru
Server je výrazné aktivum, které ČGF i kluby chtějí nadále rozvíjet. Využijeme server více, a to jak funkčně, tak především z hlediska možného potenciálu příjmů do rozpočtu ČGF. Zcela jsme zprůhlednili od počátku roku 2011 nakládání s daty serveru a zpoplatnili služby pro třetí subjekty (ceník, pro všechny stejné podmínky) a to vše bez možnosti zneužití osobních dat kýmkoliv. Služby pro kluby nejsou pochopitelně (jako členové ČGF) zpoplatněny. Propojili jsme servery ČR a SR a jsme připraveni dále propojit servery ČR a SRN a Rakousko v roce 2011, bude li zájem klubů.


Michal Zahradníček, narozen 11.2.1968. Absolvent sportovní atletické třídy v Krnově, absolvent TCM, vítěz mnoha atletických mládežnických soutěží ve skoku vysokém a dorostenecký reprezentant ČR. Po absolvování VUT v Brně a Technické university v Německu začínal jako podnikový ekonom. Dnes podniká, je členem Rady expertů České manažerské asociace a také Manažer roku střední firmy v roce 2003.  Jak sám říká, celý jeho život je již od mládí protkán sportem a práci s nadsázkou označuje za intermezzo mezi sportem, který miluje a neobejde se bez něj. Má osobní zkušenosti se sportovní přípravou mládeže od prvních krůčků až po velké mezinárodní soutěže. Dětským snem byly Olympijské hry či Mistrovství světa v atletice, ale to se nepovedlo. Mnoho let podporuje Český paralympijský výbor a naše  paralympiky. Je spolumajitelem surfařské školy v Portugalsku a Maroku, určené pro české děti. Před 2 lety kandidoval jako viceprezident do Výboru ČGF. Byl zvolen jako člen Výboru, který má na starost marketing a komunikaci.