Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

V. podzimní setkání prezidentů klubů se uskutečnilo v Hluboké nad Vltavou

23.10.2005 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Golfový resort Hluboká nad Vltavou byl hostitelem pátého podzimního setkání klubových prezidentů a vedení České golfové federace. Setkání předjednává otázky, které se schvalují na jarní konferenci ČGF. Součástí setkání je golfový turnaj prezidentů klubů.

Setkání, které lze označit za „podzimní konferenci prezidentů“ se účastnilo přes šedesát prezidentů českých golfových klubů a vedení federace, v čele s prezidentem Milanem Veselým. Představitelé klubů byli seznámeni s činností federace od jarních voleb. Se svojí zprávou vystoupil prezident Milan Veselý, viceprezident Ivan Boroš, viceprezident Jiří Kovář, předseda STK Karel Vopička, hospodář Jaroslav Kunzl a předseda komise pro média a komunikaci Ivan Paggio. S velmi zajímavou informací o grantech vystoupil člen výboru Jiří Kovář. Podrobnou zprávu o reprezentaci ČR podal reprezentační kapitán Mikuláš Ordnung.

Stručný výtah z témat a závěrů jednání:

– tréninková centra mládeže (TCM) se budou ustavovat ve vybraných klubech
– úspěšná akce Den otevřených dveří se bude opakovat na jaře roku 2006
– změna hendikepového řádu přinese od Nového roku místo Zelené karty hendikep 54
– setkání STK projedná změnu hendikepového řádu a možnost devíti jamkového výsledku s úpravou HCP
– ČGF se zatím nebude zabývat tvorbou regionálních golfových struktur
– kluby mohou žádat státní krajské struktury o granty na klubou činnost
– Večer českého golfu se bude konat v Paláci Blaník 25.11.2005
– jarní konference ČGF se bude konat 25.2.2006
– konference prezidentů 2006 se bude konat v resortu Františkovy Lázně

Diskuse o tématech byla dlouhá a obsáhlá. Kromě tréninkových center mládeže a problematiky dětského golfu se probírala medializace českého golfu a jedna z akcí, Den otevřených dveří. Plénum se shodlo na opakování akce na jaře příštího roku a včasné přípravě.
Člen výboru Jiří Kovář uvedl příklady jak lze získat granty a dotace od státních orgánů na klubovou činnost, závodní reprezenetaci klubu, práci s dětmi a pod.

Hostitelé z GK Hlubobá n./V. připravili setkání prezidentů na jedničku s hvězdičkou. Navigace k místu konání byla dokonalá a nebylo možné místo jednání, sál velmi dobře ukryté mezinárodní školy Townshend, nenajít.