Už to víme: golfisté jsou bohatí

05.03.2013 | Andrej Halada | publikováno v rubrice Novinky
A A A

V českém prostoru dosud nevznikla sociologická studie, která by odpověděla na otázku: Kdo je český hráč golfu? Tuto mezeru nyní částečně vyplnila diplomová práce studenta pražské Vysoké školy ekonomické. Obsahuje zajímavé údaje – někdy nečekané, někdy pochopitelné.

Zhruba devadesátistránkový text Leoše Horny se jmenuje Poptávka po golfu v České republice. Integrální součástí výzkumu byl sociologický dotazník, na jehož základě autor získal údaje o českých hráčích golfu. Původně byl dotazník koncipován pro dva vybrané kluby, pak byl přeorientován na celou republiku. Dotazník byl umístěn na webový portál vyplnto.cz a odkaz na něj byl šířen přes TeeTime a další golfové severy. Průvodní dopis s dotazníkem byl přes TeeTime rozeslán mezi 20 000 golfistů, spolu s ostatními weby byla oslovena téměř polovina celé členské základny ČGF.

Dotazník vyplnilo 1 218 respondentů, po vyřazení nevěrohodných odpovědí zůstalo 1 122 respondentů. Zhruba čtyři desítky lidí projevily zájem o zaslání diplomové práce včetně výsledků šetření, dva dokonce uvedli, že by jim tato práce mohla pomoci řešit obchodní strategii golfového areálu.

Více než tisícovka odpovědí už má značnou vypovídací hodnotu, je však nutno například uvážit, že šlo o golfisty „pozitivně naladěné“ – ty, kteří chtěli odpovídat. Není to zcela „objektivní“ sociologický vzorek podchycující všechny vrstvy hráčů, ze všech míst v republice atd. Nicméně výsledky lze považovat do určité míry za relevantní.

Skutečnost, že Hornova skupina nekopíruje úplně přesně opravdový stav členské základny českého golfu, lze ilustrovat na příkladu struktury pohlaví hráčů. Podle serveru ČGF hraje v Česku golf 33% žen a 67% mužů, Horna u své skupiny uvádí číslo 80% mužů a 20% žen. Také věk je poněkud jiný: Hornovi neodpovídali žádní hráči ve věku 0-15 let a do kategorie 15-25 let Hornovi spadalo jen 5% jeho respondentů. Ovšem ve věku do 21 let je celkem 13,7% hráčů. Hlavní skupina odpovídajících na dotazník se však od reality nijak nelišila: tvořili ji hráči mezi 26 až 55 lety, kterých je zhruba 70-75%.

Jak tedy vypadá český golfista?

Pokud jde o vzdělání, tak v 58% má magisterské a vyšší vzdělání. V 7% má bakalářské, v 6% vyšší odborné. Středoškolské s maturitou má 26% hráčů. Český golfista je tedy prakticky vždy maturant a výrazně převažují vysokoškoláci. Jen pro srovnání, v běžné populaci má magisterské a vyšší vzdělání ani ne 10% populace.

Horna dílčím způsobem zjišťoval, co hráči golfu dělají, čím se živí. Vyšlo mu, že zhruba 31% jsou manažeři a 16% osoby samostatně výdělečně činné. Zhruba 4% hráčů golfu jsou důchodci. Z konkrétních oblastí se 10% hráčů rekrutuje z oblasti financí, 6,8% ze sféry IT, dalších 7,7% je z „nákupu a prodeje“, 4,1% dělá ve stavebnictví, 3,5% ve zdravotnictví, 2,8% v administrativě, 2,3% ve státní správě a samosprávě, 1,9% ve sféře právnické atd.

Mimořádně zajímavá jsou čísla o výši příjmů českých golfistů. Podle Hornových výsledků má přibližně 23% hráčů golfu v České republice měsíční příjem vyšší než 70 000 korun. A dalších 17% má příjem mezi 50-70 000 korun. Znamená to, že čtyři golfisté z deseti mají příjem více než 50 000 korun. Dalších 24% má pak příjem 35-50 000 korun, zhruba 22% hráčů bere mezi 20-35 000 korunami. Pod 20 000 korun má příjem přibližně 13% hráčů. Tomuto rozvrstvení odpovídají i odpovědi na otázku, nakolik jsou golfisté v ČR citliví na změny svých příjmů. Plných 62% odpovědělo, že citliví nejsou. To zhruba odpovídá oněm 64% hráčů, kteří berou 35 000 a více.

Doplňme, že průměrný příjem v celé České republice je 25 600 korun měsíčně. Průměr však zvyšuje Praha s více než 33 000 korunami průměrného příjmu, bez ní je průměr v ČR okolo 23 500 korun. I tak ale plných 64% hráčů golfu patří mezi osoby s výrazně nadprůměrnými příjmy. Ano, golf je hra pro každého – ale v realitě dnešní České republiky ji každý rozhodně nehraje. Horna také z výše uvedených dat vyvozuje: „Golf hrají lidé v produktivním věku, s vyšším vzděláním, s nadprůměrnými příjmy a vykonávající méně fyzicky náročná povolání (spíše duševní).“

Ovšem pozor: mít vysoký příjem neznamená, že jste ochotni také snadno utrácet. Zhruba 55% hráčů je totiž ochotno zaplatit za roční hrací kartu maximálně 10 000 korun. Dalších 28% je ochotno dát do 16 000 korun, do 24 000 je to 11% a více než 24 000 za roční hrací kartu dá už jen 6% hráčů ze všech.

Jak často chodí český golfista hrát? Pouhá 2% hráčů jdou hrát 5-7x týdně. Shodou okolností (nebo naopak zákonitě) má v Česku jen asi 3% hráčů singl hendikep – jedině častá hra totiž vede k této výkonnosti. Ale už ve skupině 2-4x týdně najdeme plných 31% hráčů. A dalších 30% chodí hrát alespoň jednou týdně. Je tedy jasné, že přes 60% golfistů si jde zahrát alespoň jednou týdně. Dalších 16% pak chodí hrát jednou za 14 dní, 6% jednou za tři týdny a nemalých 15% jednou za měsíc a méně.

Horna rovněž zjišťoval vztah frekvence hraní a počasí, resp. ročního období. Plných 42 % golfistů v zimním období nehraje golf vůbec a dalších 37 % golf omezuje, byť se snaží navštěvovat indoorová centra. Pouze 8 % golf neomezuje a pravidelně navštěvuje indoorová centra a někteří dokonce cestují za golfem do zahraničí. Pokud jde o venkovní hru za nepříznivého počasí, tak 23% golfistů je ochotno hrát, 44% spíše ano, 30% spíše ne jen 3% není ochotno hrát.

A ještě výzkum týkající se hráčů svázaných s domovským areálem, hřištěm. Přes 61% hráčů ho navštěvuje především proto, že je dopravně dobře dostupný. Pro 41% je prvořadá atmosféra v klubu a na hřišti, pro 24% je zásadním faktorem kvalita hřiště a jeho služeb, pro 22% cena a u 15% hráčů jsou nejdůležitějším faktorem přátelé.

Andrej Halada, www.navzduchu.cz

 

.

.

Počet přečtení: 3 220
Komentáře
 • Karel Hampl napsal:

  Dobrý den pane Halado,
  myslím, že lze kvitovat jak počin zmiňovaného diplomanta, tak vás, který se ve svém článku snaží závěry z diplomové práce interpretovat a zasadit do zkušenosti našeho prostředí. Určitě je potřeba více názorů a průzkumů, které pomohou postupně kultivovat prostředí kolem tak ušlechtilého sportu/hry, jakým golf je. Při všech hodnoceních a statistikách se často zapomíná na mnoho pozitivních faktorů, které jsou s golfem spojeny a proto bych chtěl některé z ních zmínit.
  Píšete, že velká část golfistů jsou manažeři, podnikatelé samostatně vydělávající osoby atd., tedy většinou lidé, kteří často pracují mnoho hodin, pod neustálým tlakem a stresem a na čele kolektivů s často složitými lidskými vztahy. Jsem přesvědčen, že golf je pro tyto lidi často protiváhou pracovní zátěže a jednou z možností, jak zachránit své zdraví, které je ničeno v té mimogolfové části života. Věřte mi, že vím o čem mluvím, neboť v tomto směru jsem právě golfu velmi vděčný. Dalším faktorem je společenská stránka golfu. Známí z flajtu v turnaji se často stávají nejen obchodními a profesními přáteli, ale často i kamarády na dlouhé období života. Opět z vlastní zkušenosti (pro zpestření se často účastním veřejných turnajů na různých hřištích, kam se přihlásím aniž bych někoho předem znal, i když vždy známé potkám)platí, že na 10-15 turnajů/her, které jsou velmi příjemné, přátelské, často veselé a sportovní bývá 1 turnaj/hra, kterou dokáže jednotlivec ve flajtu zprotivit. Tím jednotlivcem je zpravidla snob, jehož ohlášený handicap je hluboko pod tím, co je schopen hrát, nebo člověk, který se žene za handicapem za “každou cenu”, většinou za hranicí etiky. Zkušenost také říká, že člověk, který nepřeje spoluhráči a švindluje v golfu, většinou nepřeje ostatním a švindluje i v běžném životě. Myslím, že obecně také platí, že čím nižší má hráč handicap, tím méně “tíhne” ke švindlování a to znamená, že golf i vychovává k férovosti (tady se ale výjimky najdou). Poslední pozitivní faktor, který bych chtěl zmínit je to, že golf podle mého vychovává (to se týká především mladé generace) spíše ke konzervativním hodnotám, oblečení, vztah k přírodě, pomoc potřebým, férovost atd. Je zřejmé, že ze všeho pozitivního, co jsem v souvislosti s golfem zmínil se najdou i negativní výjimky, ale je jich určitě méně než v jiných oborech (sport nevyjímaje) lidské činnosti. Ve svém životě (blížím se důchodovému věku) jsem dělal řadu sportů, ale o golfu mohu klidně prohlásit, že když si člověk oblíbí tuto zdravou drogu, má pramálo chuti na drogy jiné a to by mohla být hlavní inspirace pro všechny, kdo golf u nás organizují nebo jen tak hrají. Věřím, že až se bouřlivý počáteční rozvoj tohoto sportu u nás trochu usadí, získá si golf stejné místo, jako v mnoha jiných zemích (nejen vysoce rozvinutých) po celém světě. Karel

 • štěpán napsal:

  než jsem začal s golfem, střílel jsem asfaltové holuby. Stejně jako u golfu, kdo chce mít výsledky, musí trénovat. Stovka terčů je minimum a vyjde na víc než tisícovku. Trénink golfu při sto míčcích stojí stovku. Sportovní brokovnice stojí 40 000 Kč a víc, golfové nádobíčko včetně vozíku 20 000 Kč. V porovnání se střelbou pokládám golf za sport, který může skutečně hrát každý. Zábrany mohou vyvolávat snad jen uzavřené kolektivy v některých klubech a nadřazené pohledy těch, kteří to umí a na hřiště přijedou v lepších fárech. Ale to je v každém sportu.

 • andrej halada napsal:

  Vážený pane Hroudo, prakticky nikdy nereaguji na příspěvky v diskuzi, ale protože jste se podepsal pod Váš názor plným jménem a navíc jste zvolil kultivovanou formu, reaguji. Není mým cílem dělat golfu “reklamu”, neboť jsem novinářem a nikoli golfovým píáristou. Prostě jen píšu o golfu – někdy to vyznívá negativně, někdy pozitivně, většinou neutrálně. I tento článek je podle mne vcelku neutrální, protože hlavně zveřejňuje některá fakta. Nemá smysl je zakrývat, protože všímaví lidé je beztak vidí a ví o nich. Golf je samozřejmě ušlechtilý a krásný sport, ale není skutečně “moc levný” a jako jiné lidské činnosti ho provází některé negativní jevy. Hra samotná za to nemůže, je to vždycky v lidech. A pokud jde o kola, tak věřte, že vím naprosto přesně, kolik stojí v průměru výbava na golf a na kolo, a kolik stojí průměrně golfová hra na 18 jamek a celodenní cyklistický výlet. Ten rozdíl je zřejmý, hlavně pokud jde o rodinné pojetí. Obrázek prarodičů jdoucích po ferveji s jejich vnoučkem – ano, již několikrát jsem se setkal se seniory a jejich vnoučaty, kteří hráli společně. Bylo to vždy příjemné setkání. Ale rozhodně to není běžný obraz z českého golfu. A už vůbec to není obraz běžného českého důchodce. Na můj vkus by takový portrét byl poněkud idealizovaný. Ale jak říkám: jsem novinář. Kdybych dělal v reklamě, tak takový obraz jistě použiji a využiji.
  Andrej Halada

 • Peto napsal:

  Dobry den,

  v diskusii k tomuto clanku musim ciastocne podporit pana Haladu. Ja si myslim, ze velke percento tych, co uviedli prijem pod 35.000 hraje golf preto, ze je to dcera/syn/otec/milenka/manzelka/manzel niekoho, kto zaraba nad 50.000… Takze v realite je to este viac posunute smerom k bohatsim vrstvam.

  A dodam, ze bohuzial, pretoze golf sa naozaj da hrat aj s pomerne velmi obmedzenym rozpoctom. Ak vsak nemate stastie a nebyvate priamo pri ihrisku, tak potrebujete uhradit minimalne auto, benzin a naklady na hru/trening. A tvrdim, ze 80-90% aut na golfovych ihriskach urcite nekoresponduje s prijmom do 35.000. Preto absolutne neverim, ze ako je uvedene 35% golfistov ma prijem pod 35.000, bez “rodinnych vplyvov” opisanych vyssie. Urcite nie, aj na zaklade toho s kym sa stretavam vo flightoch (a luxusnym rezortom sa vyhybam).

  Tento clanok je podla mna velmi dobry a este pre golf lichotivy. Reakcia pana Hroudu je mozno namet na dalsi clanok – Ako hrat plnohodnotnu golfovu sezonu s prijmom do 35.000 (a rodinou). Urcite sa to da a tusim nieco take pan Halada uz aj pisal…

 • Milan Hrouda napsal:

  Dobrý den pane Halado,
  nejsem ten, kdo se na portálech zapojuje do diskusí, ale tentokrát, jsem neodolal. Vaše titulky článků o příjmech golfistů a nedávný článek o tom, kdo má sklony podvádět mi připadají, že děláte vše proto, aby si golf udržel nálepku zábavy pro “pracháče”, pro které je golf jen tréninkem, jak vyzrát nad pravidly čehokoliv … Nejde o hráčky a hráče golfu, ti vědí své, ale když si český novinář teď na jaře vzpomene, že by mohl napsat něco chytrého o golfu a vezme si jako zdroj informací portál golf.cz, tak z toho bude opět nějaká příloha s golfovým míčem posázeným diamanty na titulní stránce a textem o milionech chudáka Tigera. Místo toho, aby na titulce byla vyfocená rodinka s prarodiči na golfu a uvnitř byl přehled hřišť (a není jich málo), kde se dá za pětistovku užít atmosféra Ryder Cupu, nedej bože aby někdo dal prostor těmto klubům, které pro golf dělají co můžou. Provozujete portál o golfu a kolech. Znám desítky cyklistů, jejichž kola stojí dvoj nebo trojnásobek ceny mého setu kovaných holí a o ceně setu pro začátečníky ani nemluvě. Nejde o to, překrucovat informace a mlžit, ostatně, kdo ještě golf nezkusil, asi nečte tenhle jinak skvělý portál, ale přimlouvám se a prosím, aby články o golfu byly také o výchově k fair-play, slušnosti a úctě. Hodně štěstí. Milan

 • Zapoj se do diskuze

  Jméno:
  E-mail:
  Váš příspěvek:

  TOPlist
  Square 300 Golf.cz