ÚOHS má k novým stanovám ČGF závažné připomínky

13.02.2013 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Čtenáře golf.cz jsme v článku „Jsou nové stanovy ČGF platné?“ již informovali, že začátkem prosince, před registrací nových stanov České golfové federace, zaslalo Ministerstvo vnitra České republiky žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vyjádření k několika bodům stanov.
ÚOHS byl dotázán na článek stanov o rozdílném postavení klubů a jejich rozdělení na kluby a přidružené kluby a MŠMT bylo požádáno o posouzení vlivu nových stanov na postavení ČGF – národního orgánu golfu, a to jak ve spojitosti s nakládáním přidělených prostředků z veřejných rozpočtů, tak z hlediska souladu s Olympijskou chartou.
Vnitro navíc poukázalo na možný dvojí výklad ustanovení o vyloučení člena ČGF.

Před pár dny bylo vydáno sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Sdělení je rozsáhlé a vyjádření se týká více článků stanov než požádalo vnitro. Ve zkratce:

  1. ÚOHS doporučuje nevázat podmínky zařazení člena ČGF do kategorie klub nebo přidružený klub lhůtou dvou let. Podle ÚOHS by každý subjekt měl mít právo stát se klubem okamžitě po splnění podmínek. (čl II, odst 1.a.);
  2. Podmínka nových stanov „jedno hřiště, jeden klub“ nebo „27 jamek, dva kluby“, je podle ÚOHS zcela neodůvodněnou bariérou pro možnost subjektu stát se klubem. V tomto článku je jádro pudla, které znemožňuje přidruženým klubům stát se klubem (čl.II,odst.1.a);
  3. Lhůta pěti let pro možnost prokázání smluvního působení na konkrétním hřišti je podle ÚOHS neodůvodněná (čl.II.odst.1.b.);
  4. ÚOHS se dále domnívá, že podmínka minimálně 50 členů je nepřiměřená, protože stanovení nepřiměřeně vysokého počtu členů limituje možnost subjektů stát se klubem (čl.II.odst.2);
  5. K rozdílné výši poplatků pro kluby a přidružené kluby ÚOHS uvedl, že s nejvyšší pravděpodobností existují objektivní důvody pro jejich odlišnou výši vzhledem k tomu, že kluby se účastní organizovaných soutěží ČGF (č.III.odst.4)

ÚOHS ve svém sdělení doporučuje upravit články nových stanov ČGF tak, aby byly zajištěny objektivní podmínky pro vznik a činnost golfových klubů bez nepřiměřených omezení. Celý dokument je určen Ministerstvu vnitra, které o stanovisko požádalo. Je velmi pravděpodobné, že ministerstvo bude tyto požadavky reprodukovat ve svém stanovisku pro ČGF.  Stanovisko MŠMT k dispozici nemáme.

Nové stanovy ČGF jsou stále platné, ale je zřejmé, že se bez úprav mohou dostat do rozporu s právem.  Variantu stanov, ke kterým je tolik připomínek, připravila pracovní skupina právníků v čele s Karlem Čelikovským. Nyní bude mít skupina hodně práce s nápravou uvedených nedostatků.

Změna stanov je možná pouze na řádné, nebo mimořádné konferenci a ČGF nezbývá mnoho času.

 

Odkazy: … Nové Stanovy ČGFČlánek „Jsou nové stanovy ČGF platné ?“

 

.