Tradice a proměny pražského Motola

31.03.2012 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Motolská devítka je jedním z nejpopulárnějších hřišť v České republice. Svědčí o tom nejen nárůst členské základny, ale i počet odehraných her. Pro zlepšení hřiště a zázemí hodlá vedení klubu mnoho udělat.

„Letos v zimně prošel Motol zatěžkávací zkouškou výstavby plynovodu, který vede napříč celým hřištěm a je životně důležitý pro provoz nemocnice Motol. Stavební práce na hřišti napomohly plánovaným úpravám areálu. Vydláždilo se parkoviště, postavila tři nová odpaliště, obnovily se plynaři odstraněné porosty dřevin a kompletně se obnovily bunkery. Pro členy a návštěvníky je nové odbavování na drivingu čárovým kódem nebo magnetickými kartami. Na drivingu je deset tisíc zbrusu nových míčů,“ řekl viceprezident Arnošt Hejduk

Golf Club Praha oslavil loni 85. Výročí. Jako nejstarší klub v České republice je také jedním z ochránců golfových hodnot. Jedním z prvků, kterým chtějí v Motole bojovat proti hrubnutí golfu je zvýšení důrazu na etiketu, slušnost a vystupování.

„Hodláme podstatně více dbát na slušnost chování a etiketu na hřišti, včetně dress codu a rychlosti hry,“ řekl člen výboru Miloslav Bouček. „Školíme maršály, aby dohled na hřišti byl co nejkvalitnější a co nejméně obtěžoval hráče. Nabádáme vlastní členy, aby špatné chování na hřišti netolerovali. Hodláme dosáhnout toho, aby v Motole bylo to správné golfové prostředí, tak jak vždy v Golf  Clubu Praha bývalo. Jsme nejstarší klub v Česku a tradice nás zavazují. Jsme občanské sdružení a provozovatelem vlastního hřiště, takže svým členům můžeme nabídnout tradiční golfové prostředí, tolik nezatížené komercí,“ uzavřel Bouček.

Golf Club Praha má bohatou společenskou a  soutěžní tradici. Významnými členy a reprezentanty zde byli prezidenti Masaryk a Beneš, Luisa Abrahams, první prezident ČGF  Hanuš Goldscheider, Josef Charvát, Miloslav Plodek, Duna Křenková a Míša Fuchs. Golf Club Praha dal českému golfu více než sedmdesát individuálních mistrů republiky a družstva GCP zvítězila více jak desetkrát v republikových soutěžích.

Nynější profesionální mistr ČR Petr Nič se jako amatér v barvách Golf Clubu Praha stal mnohokrát mistrem naší země, Zuzana Mašínová z Golf Clubu Praha je první českou profesionální hráčkou, která pronikla na nejvyšší evropskou úroveň, do Ladies European Tour.

Pokračováním sportovních úspěchu je péče o mládež. V Motole je Tréninkové centrum mládeže a rozvinutá spolupráce s místními školami. V úzké spolupráci s městskou částí Praha 5 probíhají dvakrát ročně Dny otevřených dveří, určené nejširší veřejnosti.

Za pozornost stojí, že areál golfového hřiště je běhen roku využíván i k jiným sportovním aktivitám. Na podzim loňského roku se zde uskutečnil přespolní běh Přes motolské jamky, v zimě se na hřišti zřizují běžkařské trasy a sáňkařské dráhy. Na podzim letošního roku je mimo jiné plánován i Přebor Prahy v přespolním běhu. Vedení radnice Městské části Praha 5 si zvolilo motolské hřiště jako místo pořádání charitativních akcí.

Hřiště Motol je v dosahu městské dopravy a těší se stálému zájmu pražských golfistů. „ Těšíme se na novou sezónu a jsme na ni dobře připraveni,“ řekl manažer klubu Jaroslav Kunzl.

.