Tiskové prohlášení Kláry Spilkové

22.04.2014 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Klára Spilková

Pacientské sdružení Lymfom Help, o.s., obchodní společnost Klára Spilková, s.r.o. a golfistka Klára Spilková činí následující společné

prohlášení

Sdružení Lymfom Help, o.s., společnost Klára Spilková s.r.o. a golfistka Klára Spilková se zásadně distancují od benefičního golfového Lymfom Help Golf Tour 2014, který plánuje v tomto roce uspořádat agentura Michael K Productions, s.r.o. a zároveň společně prohlašují, že tuto akci žádným způsobem nepodporují.

Sdružení Lymfom Help sice s agenturou Michael K Productions v minulých letech při pořádání benefičních golfových turnajů spolupracovalo, nicméně bylo nuceno tuto spolupráci ukončit. Důvodem  bylo hrubé porušení smluvních závazků ze strany agentury Michael K Productions, která v dohodnutých termínech neuhradila výtěžek získaný z benefičních golfových turnajů Lymfom Help Golf Tour 2012 a 2013 ve výši 207 810 Kč na k tomu speciálně zřízené konto sdružení, přičemž tak neučinila ani do dnešního dne.
Sdružení Lymfom Help, o.s. má tedy za to, že získaná finanční částka mohla být použita neoprávněným způsobem, a to s největší pravděpodobností na umoření jiných aktivit agentury, v důsledku čehož tak mohlo dojít ke zpronevěření peněžních prostředků, které účastníci turnaje v dobré víře věnovali na dobročinné účely.

Toto nekalé jednání agentury Michael K Productions, s.r.o., navíc velmi poškodilo dobré jméno nejen sdružení Lymfom Help, o.s., ale i společnosti Klára Spiková s.r.o. a golfistky Kláry Spilkové.

Prohlášení o letošní spolupráci agentury Michael K Productions  se sdružením Lymfom Help  i Klárou Spilkovou je tedy nepravdivé. O této spolupráci nebylo mezi zainteresovanými subjekty jednáno a nebyla ze strany sdružení, společnosti či Kláry Spilkové agentuře ani přislíbena.

 

Za Lymfom Help, o.s. – Mgr. Lída Šimáčková

Za Klára Spilková s.r.o. – Petr Spilka a Klára Spilková

.