Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Stručný přehled hlavních změn v Pravidlech golfu pro příští čtyři roky

23.12.2007 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Nová pravidla přinesou změny od začátku příštího roku. O výklad změn jsme požádali osobu nanejvýše povolanou, mezinárodního rozhodčího Dalibora Procházku.

Přišel čas, jako každé čtyři roky, kdy R&A a USGA vydávají novou edici Pravidel. Ta nová bude v platnosti pro roky 2008-2011. A přestože Pravidla golfu i instituce jimi vládnoucí lze v zásadě označit za konzervativní, i tentokrát došlo k řadě změn. Některé jsou jen formulační a vysvětlující, kdy byla ke stejnému účelu zvolena lepší či přesnější formulace, jiné jsou zásadního charakteru, protože mění řešení a výklad jednotlivých situací. Podrobných rozborů včetně ilustrativních příkladů si do začátku sezóny 2008 jistě ještě užijeme dost a dost, nyní se pojďme alespoň stručně podívat na ty hlavní změny.

Za nejzávažnější změnu lze jednoznačně označit možnost identifikace míče kdekoli na hřišti – tedy i v překážce. To s sebou ovšem zákonitě nese odpovědnost hráče za to, že za každých okolností hraje svým míčem. Odehrání nesprávného míče je tudíž trestné, i když se tak stane v překážce. Jak je zřejmé, formulačně se tato změna dotkne řady Pravidel. Zavádí se tak jednotný výklad pro hru nesprávným míčem. Problémem nicméně může být poctivý přístup hráčů při vracení míče na původní místo v případě míče zabořeného v bankru.

Další změnou, která mění zavedenou praxi, je snížení trestu v případě, že hráčův míč zasáhne hráče, jeho nosiče nebo výstroj (Pravidlo 19-2). Dosud za to byl hráč potrestán všeobecným trestem – dvěma trestnými ranami ve hře na rány resp. ztrátou jamky ve hře na jamky. Nyní dostane hráč v obou případech pouze jednu trestnou ránu, což je v zásadě konzistentní řešení s ideově podobnou situací vícenásobného udeření míče (Pravidlo 14-4) a hlavně se tím vymezuje náhoda (Pravidlo 19-2) oproti úmyslu (Pravidlo 1-2).

Praporková tyč získala ještě výlučnější statut než dosud – je s ní možno manipulovat prakticky kdykoli i během pohybu míče vyjma případu, kdy je před začátkem úderu neobsluhovaná v jamce. Nově tak není trestný např. případ, kdy hráčův míč míří na nevhodně odloženou praporkovou tyč a někdo ji přemístí. Zatímco dosud se to nesmělo, nově je to beztrestné a hráč se tak může vyhnout trestu podle Pravidla 17-3. Neplatí to ovšem pro ostatní pohyblivé závady (např. hrábě), se kterými se, jako doposud, v takovém případě hýbat nesmí. Na druhou stranu jejich trefení není samozřejmě nijak penalizováno.

Pravidla mající souvislost s nesprávným nahrazením míče obsahují nově formulaci, která ve hře na rány zabraňují dvojímu trestu v případě dvojího provinění, např. když hráč odehraje z nesprávného místa a přitom ještě nesprávně nahradí míč (ve hře na jamky jde v každém případě o ztrátu jamky).

Dále Pravidla nově stanoví, že hráč není potrestán, pokud odehraje pat obkročmo vzhledem k dráze patu, pokud se tak stalo nevědomky nebo proto, aby hráč nestál v dráze patu jiného hráče. Nesmí tak ovšem učinit úmyslně. Cílem této změny je zejména urychlení hry.

Z formulačních změn stojí za zmínku detailní vysvětlení hranic vodních překážek a půdy v opravě v závislosti na označení, nahrazení pojmu „existuje opodstatněný předpoklad“ formulací „je známo nebo prakticky jisté“ nebo oficiální zavedení pojmu „ztráta rány a vzdálenosti“ v případě, že hráč odehraje ránu z místa naposledy hrané rány.

Zejména nováčci pak jistě uvítají zcela novou sekci „Stručný průvodce Pravidly“, kde jsou jednoduchou formou shrnuty nejzákladnější principy, postupy a Pravidla, jejichž dobrá znalost bezpečně provede hráče naprostou většinou běžných situací. V každém případě ale stojí za to si pečlivě přečíst Pravidla celá.

České vydání by mělo být k dispozici již na konci listopadu.

pro golf.cz vybral Dalibor Procházka