Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Slovo Golf opět pro všechny

03.09.2004 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Ochranné známky „Golf“ a „Golf Club“ jsou dnešním dnem vymazány z rejstříku. Úřad průmyslového vlastnictví vyhověl žádosti Golf Clubu Praha, Golfového Klubu Líšnice a nakladatelství Atemi o výmaz těchto známek a 2.9.2004 je prohlásil za neplatné.

Dalo by se říci, že tady končí jedna z tmavých stránek naší golfové současnosti a slovo golf je opět k dispozici pro všechny. Tyto známky omezovaly použití slova Golf a Golf Club v tiskovinách. Chtěl-li klub vydat publikaci se slovem Golf v názvu, byl podroben libovůli držitele známek, zda použití slova Golf povolí, nepovolí nebo si nechá zaplatit.

Týkalo se to ročenek, kalendářů, skorkaret, birdiekaret, reklamních letáků, zkrátka všeho tištěného. Přesvědčily se o tom Golf Club Praha, Golfový Klub Líšnice a některé komerční subjekty. Vznikaly nové časopisy často prapodivného názvu, ve kterém, vinou ochranné známky, muselo chybět slovo označující jejich náplň.

Iniciativu výmazu známek začali Golf Club Praha s Golfovým Klubem Líšnice. Prostřednictvím renomované pražské patentové kanceláře Čermák, Hořejš, Myslil, podali 27.11.2002 žádost o výmaz ochranných známek z rejstříku. O půl roku později se připojil i vydavatel časopisu Golf Digest. Rozpoutal se vír dokladování, důkazů, protidůkazů, rozhodnutí, rozkladů, protirozkladů, a dalších rozhodnutí.

Nakonec zvítězil možná zdravý rozum, nejspíš však profesní úroveň uvedené patentové kanceláře. Velmi napomohla morální a hmotná podpora vedení České golfové federace.

Dnes by Golf Club Praha teoreticky mohl svobodně vydávat svoje publikace, Líšnice své kalendáře a cestovky svoje Golf katalogy. Časopis GD by se konečně mohl správně jmenovat Golf Digest a kryptografický NR1 by se konečně mohl vrátit ke svému původnímu názvu Golf Magazín nebo Český Golfista.

Držitel známek má však ještě v zásobě možnost soudně napadnout rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.

Snad nepozbyl veškerého rozumu. Na slovo golf, které vyslovujeme, čteme a používáme mnohokrát denně, opravdu nemůže mít nikdo patent. Patří nám všem.

.