Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Konference ČGF – prezidentem je Zdeněk Kodejš

16.03.2013 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Prezident ČGF - Zdeněk Kodejš

Volební konference České golfové federace se konala v sobotu, 16. března 2013 v konferenčním centru pražského hotelu Step. Prezidentem golfové federace byl většinou hlasů v prvním kole zvolen Zdeněk Kodejš, dosavadní viceprezident.
Zdeněk Kodejš (51) je prezidentem GC Semily, má hendikep 11,3  a je manažerem v automobilovém průmyslu. Prošel všemi pozicemi ve federaci, od kapitána reprezentace, přes šéfa revizní komise až k hospodáři. Před dvěma lety byl zvolen viceprezidentem. Dnes byl zvolen prezidentem golfové federace poměrem 56:48 vůči druhému kandidátu, Pavlu Suchánkovi.
Viceprezidentem byl zvolen Miroslav Holub, hospodářem Vojtěch Matějček, předsedou STK Aleš Libecajt, předsedou Komise pro média a komunikace Karel Čelikovský, členy výboru Michal Rulák, Dominik Maršík, Jiří Strnad a Juraj Werner.
Členy Revizní a kontrolní komise byly zvoleni Maria Stillerová, Jaroslv Dusílek a Pavel Jirák.
Jan Jenčovský poděkoval odcházejícímu Karlu Vopičkovi za dvacetiletou práci v STK ČGF a předal mu dar výboru. Delegáti konference povstali a Karlu Vopičkovi vzdali hold aplausem vestoje.

Bylo navrženo zrušit Centrální mimoklubovou registraci (CMR) nebo značně navýšit její příspěvky. Konference uložila, mimo jiné, výboru ČGF připravit pro podzimní mimořádnou konferenci návrhy ohledně změn stanov a CMR.

Do federace bylo výborem ČGF přijato deset nových přidružených klubů.

10:00 Volební konferenci předcházela mimořádná konference České golfové federace. Konala se dopoledne před tou řádnou a odsouhlasila změny stanov. Změny se týkaly především přechodu přidruženého klubu do kategorie klub. Byly zkrácena čekací lhůta z pěti na dva roky a byla odstraněna podmínka minimálního počtu padesáti členů. Byla úplně zrušena čekací lhůta dvou let přidruženého klubu pro zařazení mezi kluby.  Nyní se subjekt stane klubem ihned po splnění podmínek.
Rozdělení na kluby a řádné kluby, jak požadovaly některé návrhy, se nezměnilo.
Bylo odsouhlaseno znění odstavce umožňující dvojí výklad podmínek vyloučení člena federace podle připomínky Ministerstva vnitra.


 

 

.