Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Rozhovor s kandidátem na viceprezidenta Michalem Zahradníčkem

06.03.2009 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Jedenačtyřicetiletý  Michal Zahradníček kandiduje na funkci viceprezidenta  České golfové federace. Je aktivním sportovcem, bývalým mistrem ČR ve skoku vysokém. Je úspěšným podnikatelem a Manažerem roku 2003. Byl poradcem Ministerstva financí SR.  Finančně podporuje Paralympijský svaz. Michal Zahradníček odpověděl na otázky Golf.cz ke své kandidatuře.

Kandidujete na místo viceprezidenta ČGF,  proč?
Český golf prošel několikaletým obdobím dynamického a tak trochu samovolného rozvoje. Za to je potřeba poděkovat jak golfovým hráčům, tak nvestorům v oblasti golfu, golfovým nadšencům,trenérům, rozhodčím, dobrovolníkům, mnoha funkcionářům a jistě také golfovým profesionálům.
Mám po mnoha letech aktivní účasti v golfové komunitě bohužel pocit, že toto období překotného rozvoje golfu v Čechách je u konce a to nejen z důvodů ekonomické krize, ale také proto, že jednoduše byl vyčerpán extenzivní golfový potenciál růstu v ČR. Situace ve všem kolem nás se mění a budeme li se ke golfu a jeho řízení a podpoře stavět stejně jako před 10, 15 lety, pak žádný zásadní rozvoj už nepřijde. Je tedy třeba realizovat změny, která umožní další alespoň podobný rozvoj golfu v následujících letech. Jen doplňuji, že toto nemá nic společného s golfem jako sportem velmi
konzervativním, kterým golf byl, je a určitě zůstane.

Přečtete li si pozorně sdělení, které pan Veselý zaslal svým členům,jako součást pozvánky na konferenci, pak se dočtete toto:  „Jsem prezidentem již osmý rok. V roce 2008 jsme byli extrémně úspěšní, roste nám počet hráčů v ČR, ekonomická situace nám doposud přála. I přesto všechno jsme hospodařili se ztrátou přes 2 mil Kč. Proto vám vážení členové ČGF zvýšíme na rok 2009 poplatky a to ještě zpětně. A tak mě zvolte znovu na další 4 roky.“
Toto si kluby a veškerá komunita kolem golfu nezaslouží a takto by žádný prezident klubu nemohl hospodařit ani sezónu. A neboť si myslím, že vím jak tyto věci změnit a napravit a kudy jít dál, pak toto jsou důvody mé kandidatury.

Jak jste doposud působil v golfu, mátě nějaké golfové ostruhy, proč by vás delegáti měli zvolit  ?
Doposud jsem působil jako velmi aktivní hráč, pořadatel golfových turnajů a investor hřiště.
S golfem jsem byl poprvé seznámen panem Doc. Puchýřem z Brna, respektive GC Svratka, už v roce 1991. Sportu se věnuji od svých 6 let,v minulosti také na vrcholové a reprezentační úrovni. V životě jsem vystřídal téměř veškeré druhy sportu a sport je nedílnou součástí mého každodenního života. Podíváme li se na členské kluby a hřiště, pak nemůžeme nevidět konkurenci. Kluby i hřiště si konkurují, golf si konkuruje s ostatními sporty, a kluby to velmi dobře vědí, neboť se s tímto potýkají dnes a denně, když bojují o
sponzory, hráče, členy, finance z dotací. Je pro mne obrovskou výzvou využít veškeré znalosti a zkušenosti získané v profesionálním životě i sportu pro další úspěch českého golfu. A věřte, že business kterým jsem prošel je zásadně tvrdším prostředím pro ostruhy než je golf. Nutno dodat,že golf mám ze všech sportů nejradši. Věnuji mu téměř veškerý volný čas.

Co odlišného od svých předchůdců chcete do federace přinést jako viceprezident?
Z těch hlavních věcí bych zmínil:
1. narovnání vztahu mezi majiteli hřišť (jejichž finanční prostředky jsou nezbytné pro rozvoj golfu) a kluby
2. zaměření se na mládež jako na budoucí národní šampióny a hvězdy
3. pomocí kterých změníme image golfu a tím si pomůžeme ke zvýšení členské základny.

Jakou máte na funkci vice prezidenta kvalifikaci ?
Nejlepší kvalifikací je touha věci měnit a následně rozpoznat, co je pro danou věc správné udělat. V golfu se aktivně pohybuji 10 let. Neexistuje nějaké jiná obecná kvalifikace na viceprezidenta CGF,než kterou jsem zmínil v bodech výše. Bude také přínosné, přinést do golfu invenci a zkušenost z jiného prostředí.

Kde vidíte slabiny současné činnosti federace a co hodláte zlepšít jako viceprezident?
Ve federaci pracuje mnoho velmi schopných a golfu prospěšných lidí, navíc takzvaných srdcařů. Avšak největší slabinou federace, jak už jsem naznačil, je její prezident, který federaci neřídí a žije v zakletí své funkce.
Chybou výboru (až na některé personální výjimky ) je, že stále spoléhá na
dramatický samovolný rozvoj golfu v CR a la posledních 15 let. To už neplatí a vidíme to i v číslech hospodaření ČGF. Svůj podíl na zlepšení vidím v oblastech:
A – otevřu nové zdroje financování pro český golf:

B – změním mediální obraz golfu, aby se nikdo nestyděl ho otevřeně podporovat
C – zásadně přispěji k tomu, aby CGF byla řízenou institucí a nenechám ji běžet samospádem
D – navrhnu vracet část zisků federace zpět klubům

Kde vidíte silné stránky federace, s jakým potenciálem můžete pracovat?
Odpověď si s dovolením ponechám do 14.3.2009, což je den konání konference. Tam delegáty seznámím s odpovědí na tuto otázku.

Jste velmi vytížený podnikatel. Kde vezmete čas na vykonávání funkce viceprezidenta, tak abyste ji nešidil?
Nekandiduji na viceprezidenta kvůli funkci ale kvůli práci, myšlenkám a kontaktům, které chci federaci věnovat. Organizace osobního času je jednou z vlastností,od které se odvíjí produktivita jedince. Nikdy jsem s tímto problém neměl a o tom svědčí především výsledky. Možná nebudu tak často na golfu a budu muset více obětovat hru či turnaje právě pro dobro federace a českého golfu. S tím počítám a těším se na to

Funkce je neplacená. Máte dostatečné ekonomické zázemí, abyste ji mohl bez obtíží bezplatně vykonávat?
Ano mám. Je naprosto správné, že tato funkce je neplacená. Jednu podobnou funkci již zastávám, i když se nejedná o oblast sportu. Financuji také ze svých zdrojů jiné sportovní aktivity, například Český paralympijský výbor, neboť handicapovaní sportovci potřebují naši pomoc, a to nejen finanční, ze všech nejvíce. Obdivuje jejich výkony ve všech směrech.

Budete-li zvolen a Váš spolukandidát pan Jenčovský nikoli, budete umět spolupracovat s prezidentem Milanem Veselým?
Proč si myslíte že nebude li zvolen Jan Jenčovský, pak bude prezidentem zvolen pan Veselý? To je čistá spekulace. Může se přeci objevit jiný kandidát.

Nebudete-li zvolen za viceprezidenta,  budete kandidovat na některou zdalších funkcí ve Výboru ČGF, jak to umožňuje Volební řád?
Nevím, jestli toto umožňuje volební řád, neboť ten je velmi vágní, lze jej vykládat mnoha směry.  Záleží totiž na druhu hlasování. Pravděpodobně se rozhodnu až podle aktuální situace na konferenci.

Děkuji za rozhovor
Ivan Paggio

foto: Antonín Krčmář