Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Rozhovor s kandidátem na viceprezidenta ČGF Jiřím Kovářem

10.03.2009 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky, Rozhovory
A A A

Pětačtyřicetiletý Jiří Kovář je členem výboru ČGF, úspěšný právník a dobrý golfista. Je kandidátem výboru ČGF na pozici viceprezidenta. Do voleb přichází po čtyřletém období ve výboru, kde inicioval mnohé z dnes standardních aktivit ČGF. Je prezidentem klubu GC Austerlitz, k jehož rozvoji svým dílem přispěl. Jiří Kovář odpověděl na deset otázek Golf.cz ke své kandidatuře ….

Kandidujete na místo viceprezidenta ČGF,  proč?
Jsem golfový „srdcař“, věnuji práci pro golf spoustu času, získal jsem za poslední 4 roky ve výboru dostatečný přehled o situaci v českém golfu a myslím, že nadešel čas ucházet se o příčku vyšší, než jenom člena výboru. Tím, že jsem zároveň prezidentem jednoho z největších a nejaktivnějších klubů v ČR (Golf club Austerlitz), znám naprosto přesně i fungování na základní úrovni v hierarchii českého golfu. Tyto zkušenosti mě opravňují se nebát kandidovat na funkci viceprezidenta ČGF.

Co jste federaci přinesl jako dosvadní člen výboru pro kluby, proč by vás delegáti měli opět zvolit ?
Ve spolupráci s panem Martinem Smržem jsem spoluautorem a prosadil jsem myšlenku „Dne otevřených dveří“ – tím chci dnes všem říci že je tak trochu „Made in Austerlitz“, ujal jsem se organizace Československých pohárů, podílel jsem se na získání prostředků na nový server ČGF, dokázali jsme zorganizovat v roce 2008 MMČR na rány na úrovni, na jaké nikdy v ČR z hlediska organizace, zázemí, podpory a medializace (vysílán i pořad na ČT 4) nebylo hráno. Podporoval jsem myšlením TCM, větší aktivitu CGC v oblasti zajišťování činnosti pro ČGF, profesionalizaci aparátu ČGF.

Co odlišného od svých předchůdců chcete do federace přinést jako viceprezident?
Víte, muže dělají činy a ne řeči. Já víc pracuji a řeším problémy, než o nich jenom mluvím. Tím se liším a budu lišit od svých předchůdců. Chci být viditelný, srozumitelný, chci mít jasně stanovené kompetence a chci více ovlivňovat přímý řídící proces v českém golfu. Chci také dále napomáhat popularizaci golfu jako takového u široké veřejnosti. Funkce „viceprezident“ by neměla být jen formální pozice. Měl by to být člověk, který bude mít jasný podíl na výkonné moci ve vedení ČGF.

Jakou máte na funkci vice prezidenta kvalifikaci?
Myslím si že dostatečnou. Kromě VŠ vzdělání (JUDr.), hraji golf 11 let (HCP 10,7 ale už jsem měl i 9,8), byl jsem členem SR GCA, posléze od r.2005 prezidentem GCA (opětovně potvrzen 2008 na 4 roky) a od r.2005 i členem výboru ČGF pro spolupráci s kluby. Pohybuji se v golfu dostatečně dlouho a vím, co potřebuje pro svůj rozvoj.  A to právě díky kontaktům se zástupci klubů. Dokážu propojit golf s podnikatelskou a politickou sférou.

Kde vidíte slabiny současné činnosti federace a co hodláte zlepšít jako viceprezident?
Sluší se říci, že výbor ČGF v minulém období spoustu práce vykonal. Kupříkladu podpořil a pomohl realizovat myšlenku DOD „Den otevřených dveří“, což za přispění médií určitě prospělo popularizaci golfu, začal zakládat TCM, která jak se ukazuje, se stávají líhněmi talentů pro sportovní golf v ČR.  Ale zpět k otázce.  Jistě zůstávají rezervy kupříkladu v komunikaci s majiteli hřišť, je možná třeba přehodnotit postup vůči marketingovým partnerům a potažmo tím ke sponzorům, více se soustředit na přípravu reprezentace a také se pokusit působit do řad PGA , aby trenéři více přispívali rozvoji, zkvalitnění a popularizaci golfu. Oni totiž jsou, ať chceme či nechceme jeden z prvních článků golfu, na které zájemce o hru narazí.  I podle nich si dělají obrázek o českém golfu.  

Kde vidíte silné stránky federace, s jakým potenciálem můžete pracovat ?
ČGF je zastřešující orgán všech golfových klubů, je vrcholnou organizací v oblasti golfu  v ČR, má vysoký společenský kredit, bezesporu velký mediální a marketingový potenciál, vystupuje jako partner ostatních evropských golfových organizací (mezinárodních), má největší sílu prosazovat práci s dětmi, napomáhá obecně rozvoji golfu v ČR, je garantem pořádání mezinárodních akcí na našem území ( Senior PGA,European PGA,ALPS Tour,Challenge tour), pomáhá rozvoji reprezentace. Golf je myslím, zejména v posledních letech,  nejdynamičtěji se rozvíjejícím sportovním odvětvím v ČR. Tomuto procesu musí jít ČGF naproti.

Jste velmi vytížený právník, prezident GC Austerlitz,   pohybujete se neustále mezi Brnem a Prahou. Kde vezmete čas na vykonávání  funkce  viceprezidenta, tak abyste ji nešidil?
Nikdy mi nečinil problém „výběru priorit“. Naučil jsem se neztrácet zbytečně čas.Dokážu si jej zorganizovat doslova na minuty. Mé nejbližší okolí by to potvrdilo. Protože golf miluji, jako celá moje rodina a protože jsem jej naučil milovat i spoustu svých známých a přátel, jsem ochoten pro jeho rozvoj stále ještě pracovat.  Dává nám tolik krásných zážitků, a proto si zasluhuje, abychom mu něco vraceli formou jeho rozvoje, podpory a pečování o něj jako takový. Určitě to zvládnu!

Funkce je neplacená. Máte dostatečné ekonomické zázemí, abyste ji mohl bez obtíží bezplatně vykonávat?
Doposud jsem funkci člena výboru i prezidenta klubu vykonával absolutně bezplatně. Dokonce jsem si za celé své působení nenechal proplatit jediný tzv. cestovní příkaz. Naopak jsem sám, respektive mnou ovládané společnosti, značným donátorem golfových aktivit. Takže chcete-li, jsem v pohodě, mám na chleba, na benzín i na nějakou tu golfovou zábavu zbude.

Nebude-li znovu zvolen současný prezident, budete umět spolupracovat s novým prezidentem?
To je otázka, na kterou není jednoduché odpovědět. Záleželo by, kdo by na prezidenta ČGF kandidoval a jaká bude na konferenci 14.3.09 atmosféra. Český golf potřebuje jednotu, pracovitost, obětavost, skromnost a vize.

Co uděláte, když zvolen nebudete?
Poděkuji všem za spolupráci, popřeji novému výboru spoustu úspěchů a povedu stále normální život v práci, s rodinou a budu pracovat pro GCA.  Jo a také budu mít více času vrátit se na  bájný „singl HCP“. Já totiž na funkcích nelpím, nepotřebuji je k životu. Jsou pro mne pouze cestou, jak pro rozvoj golfu něco zadarmo udělat.  Byl jsem tady před funkcemi a budu tady i po nich. Jsem totiž svobodný v názorech a nezávislý v existenci na funkcích. Přál bych všem být tak svobodný a myšlenkově nezávislý jako jsem já.  

 

Děkuji za rozhovor
Ivan Paggio