Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Royal & Ancient Referees School 2008

25.02.2008 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Jako každý rok, i letos se v St Andrews uskutečnila již tradiční škola rozhodčích na nejvyšší úrovni (R&A Referees School). A i letos Česká republika plně využila kvótu dvou účastníků. Vzhledem k nové edici pravidel spojené s četnými změnami to byl Dalibor Procházka, dlouholetý rozhodčí a překladatel české verze pravidel, a jako nováček Boleslav Bobčík, jeden z regionálních sekretářů STK ČGF.

Nejdramatičtějším okamžikem celého týdne bylo nemilé ranní překvapení na ruzyňském letišti, kdy byl zcela zrušen první ranní let British Airways do Londýna (přestože na Internetu se posléze dokonce objevila hláška o úspěšném odletu!). Ale naštěstí se vše v dobré obrátilo a naše výprava se díky následným letům dostala, byť se zpožděním, tam, kam měla, a my tak stihli i uvítací seznamovací večeři. Jako v minulých letech, i letos se hostitelské funkce ujal Fairmont St Andrews, což je hotelový resort se dvěma golfovými hřišti ležící několik mil, avšak zároveň na dohled od St Andrews.

Další den ráno pak začal program samotného školení – a že byl nabitý! Každý den se u jinak poskládaných skupin (vyvedený záměr který přispěl k bližšímu všeobecnému seznámení, přičemž mezi téměř 80 účastníky bylo možno zahlédnout jak staré známé, tak i řadu nových tváří) střídali vyučující, ať už šlo o členy pravidlové komise R&A nebo Johna Paramoura, nejvyššího rozhodčího European Tour, a stejně tak se střídala i náplň jednotlivých seminářů – od video rozboru zajímavých (často mezních) situací, přes přednášku věnovanou přípravě soutěží, značení hřiště a soutěžním podmínkám, ukázky z rozhodování na Eurpoean Tour, semináři zaměřeného na posuzování legálnosti holí a míčů, až po praktické demonstrace všech základních pravidlových situací na uměle vybudovaných stanovištích a zejména pak „Role Playing session“, kdy každý z účastníků musel samostatně vynést několik rozhodnutí v hraných scénkách. Zejména poslední zmíněná část utkvěla všem v paměti, a to nejenom proto, že se vzhledem k vysokému počtu účastníků protáhla hodně nad plánovaný rámec a byla náročná na koncentraci a výdrž všech zúčastněných, ale zejména díky skvělému scénáři a citlivému vedení instruktorů, kdy i případné chyby byly pedagogicky využity, přičemž právě takové případy si mnozí budou už navždy pamatovat.

Kromě odborné náplně má škola i tu společenskou, která je mnohdy neméně důležitá. Setkání lidí z celého světa a z nejrůznějších prostředí (z těch exotičtějších vyberme namátkou Asian Tour, Japonsko, Keňu a Barbados) nutně přináší konfrontaci odlišných zkušeností a přístupů, což vede k uvědomění si možných jiných řešení a otevření nových obzorů. Navázaná přátelství a kontakty pak snad bude možno v budoucnu využít k posílení postavení českého golfu v evropském či celosvětovém měřítku. Třešničkou na dortu je pak návštěva Britského golfového muzea a zejména pak večeře v prostorách starobylé klubovny R&A, kam se jinak obyčejný smrtelník (pomineme-li členy klubu a třeba účastníky The Open) jen těžko kdy dostane.

K absolutnímu naplnění tak chyběla snad jen hra, ovšem jednak na ni ze dobu pobytu nebyl čas, ale zejména pak ani počasí, kdy se k teplotám okolo nuly přidával ostrý ledový vítr a dokonce i něco sněhu!

Nesmíme ale zapomenout ani na další, o něco více stresující součást školy – na písemnou zkoušku. Ta se skládá ze dvou částí: v první, obsahově lehčí, nejsou povoleny žádné podpůrné materiály (ani samotná Pravidla!), což prověří jak paměť rozhodčích tak i jejich chápání základních principů pravidel; v druhé části jsou pak povoleny veškeré materiály, což ji ovšem nečiní lehčí – právě naopak; zde musí rozhodčí prokázat rychlou a vyspělou orientaci jak v Pravidlech, tak zejména v Rozhodnutích – a čas odtikává čím dál rychleji… A jak že to nakonec dopadlo? Výsledky testů jsou jednotlivým federacím zasílány s odstupem několika týdnů, takže zatím lze jen vyjádřit (opodstatněnou) naději, že se nám nepodařilo narušit hrdou tradici velmi úspěšných vystoupení našich reprezentantů z let minulých, takže skupina českých rozhodčích s nejvyšší certifikací by brzy měla být zase o něco větší.

Spíše ovšem záleží na tom, aby se získané vědomosti podařilo přenést do praxe, a to jak v rovině čistě praktického rozhodování, přístupu k hráčům a přípravě soutěží, tak i v rovině pedagogické tj. při školeních rozhodčích na celostátní i regionální úrovni.

A jelikož to díky mírné zimě vypadá, že letos začne sezóna opět velmi brzy, tak nezbývá než čtenářům popřát hodně golfových úspěchů a hlavně samozřejmé dodržování pravidel, etikety a fair-play. Na viděnou na hřišti!